Samfundsengagementsudvalget søger medlemmer til arbejdsgrupper

Har du lyst til at arbejde med demokrati, bæredygtighed eller unges engagement i FDF? 

Du har nu mulighed for at blive en del af FDFs Samfundsengagementsudvalg (SAMFU) og være med til at styrke FDFs arbejde med at skabe ansvarlige og demokratiske FDFere.  

Synes du, at det lyder spændende at lave udvalgsarbejde i FDF og har du den mindste interesse for samfund, demokrati eller klimaet? Så er det dig vi leder efter. Udvalget søger medlemmer, der har lyst og mod til at indgå i en arbejdsgruppe, hvor ønsket er at inspirere børn, unge og voksne til at tage aktiv del i fællesskabet og den verden de lever i. 

Som udvalgsmedlem i SAMFU bliver du del af en mindre arbejdsgruppe, som består af 3-5 medlemmer + en arbejdsgruppeansvarlig, som sidder med i hovedetudvalget. 

De forskellige arbejdsgrupper er: 

 • Hverdagsdemokrati og unge involvering
 • Bæredygtighed
 • Lokalt engagement
 • Repræsentation

Du kan herunder læse mere om hver enkelt arbejdesgruppe: 

Hverdagsdemokrati og unges involvering

Denne arbejdsgruppe har fokus på at styrke børn og unges stemme inden for FDF. Arbejdet omfatter at udvikle materialer og aktiviteter, der fremmer forståelsen for demokrati og medborgerskab. Gruppen arbejder også på at skabe mere medindflydelse for unge medlemmer, hvilket indebærer udarbejdelse af møder, oplæg og inspirationskilder.

Målgruppen for disse materialer er de unge selv samt deres ledere, instruktører mm.

Vi søger dig der:

 • Kender til arbejdet med Ungdomsrepræsentanter
 • Har gode ideer til at gøre demokrati til en leg og forståeligt
 • Vil inspirere børn og unge til medansvar og indflydelse
 • Har en politisk forståelse eller ønsker at få det

Bæredygtighed

Denne arbejdsgruppe fokuserer på miljøhensyn og bæredygtighed i FDF. Medlemmerne arbejder blandt andet med at udarbejde FDF's bæredygtighedsstrategi, kortlægge eksisterende initiativer, researche strategier og tiltag i lignende organisationer, udvikle fokusområder og dogmer, og udarbejde en strategi og handleplan til godkendelse af hovedbestyrelsen.

I arbejdsgruppen kommer vi blandt andet til at skulle udarbejde FDFs bæredygtighedsstrategi.


Her er opgaverne f.eks.:

 • I videst mulige omfang kortlægge nuværende initiativer i FDF
 • Researche lignende strategier og tiltag i lignende organisationer
 • Workshoppe fokusområder og dogmer
 • Udarbejde strategi til godkendelse af hovedbestyrelsen
 • Udarbejde handleplan til godkendelse af hovedbestyrelsen

Vi søger dig der:

 • Vil arbejde med hvordan vi kan agere i FDF af hensyn til klimaet
 • Inspirere FDFere til bæredygtig forandring
 • Forstår at tænke i visioner og efterfølgende formulere konkrete mål
 • Måske har du særlig viden om miljøhensyn, bæredygtighed, ESG og lignende

Det er ikke et krav med specifik viden. Det vigtigste er, at du vil forandring og tror på, at store forandringer sker i det små.

Lokalt engagement

Denne arbejdsgruppe har fokus på at styrker samarbejdet mellem FDF og lokalsamfundet. Det kan være med skoler, andre foreninger eller Folkekirken. Derudover arbejder gruppen med at engagere de unge lokalt.

Vi søger dig der:

 • Kan lide de nære samarbejder
 • Ønsker at få god kontakt med den lokale kirke
 • Kan inspirere FDFere til at skabe det gode samarbejde

Repræsentation

Denne gruppe deltager i relevante fora som Folkemødet og DUF's delegeretmøde, og forbereder FDFs deltagelse i samfundsdebatter.

Vi søger dig der:

 • Har mod og lyst til at repræsentere FDF i spændende debatter på fx. Folkemødet på Bornholm og DUF delegeretmøde
 • Ønsker at deltage i relevante debatter
 • Har gode koordineringsevner og elsker at planlægge
 • Være medskaber op sjove og demokratiske arrangementer
 • Repræsentere FDF til arrangementer, debatter og events

Vil du være med?

Arbejdsfordelingen i grupperne er projektafhængig, og tidsforbruget kan variere baseret på den enkeltes engagement og de specifikke opgaver. Der lægges op til at hele SAMFU (Hovedudvalget+arbejdsgrupperne) har to arbejdsweekender om året. I de individuelle udvalg vil der blive afholdt onlinemøder indimellem.

Har du blod på tanden? Send en mail til formand Nadia Aron Piilgaard på nadia.aron@fdf.dk snarest muligt. Fortæl os om dig selv og hvilke/n arbejdsgruppe/r du ønsker at være en del af.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i SAMFU!