Viden om uddannelse

Her kan du læse rapporter og undersøgelser igangsat af FDFs uddannelsesforum

Foto: Kasper Henriksen

Rapport om barrierer for deltagelse i uddannelse

Om rapporten:

Rapporten blev igangsat af Uddannelsesforum i september 2020, og er udarbejdet af en selvstændig arbejdsgruppe for at kortlægge, hvilke barrierer som står i vejen for at FDFs medlemmer deltager i de nuværende uddannelsestilbud.

Rapportens konklusioner:

Arbejdsgruppen konkluderede fire pointer fra arbejdet med rapporten:

  • Motivation er betinget af alder
  • Tid er den væsentligste hindring for at deltage, og tid opfattes forskellige af de forskellige målgrupper
  • Har man deltaget én gang, er der større sandsynlighed for at man deltager igen
  • Kvaliteten af FDFs uddannelsestilbud er høj