Fra ide til virkelighed

Alle kan få indflydelse på kurserne i FDF.

Foto: Thomas Heie Nielsen

Sidder du med den bedste idé til et kursus? Så gør den til virkelighed. Beskriv din idé og send den til uddannelse@FDF.dk

Alle kan lave et kursus i FDF

Det er muligt for alle at lave kurser i FDF - både kredse, netværk, landsdele, udvalg, projektgrupper eller enkelte ledere. Men der er en række kriterier, der skal opfyldes for at det regnes for at være et FDF-kursus.

Som alle andre arrangementer i FDF skal et kursus naturligvis følge Landsforbundets retningslinjer omkring samvær, alkohol og rygning. Ligesom også sikkerhedsregler og retningslinjer skal følges indenfor de områder, hvor sådanne foreligger.

Proceduren for at oprette et kursus:

1.     Få en god idé.

2.     Undersøg, om et lignende kursus allerede afholdes eller er afholdt for nyligt.

3.     Kontakt FDF på uddannelse@FDF.dk

4.     Efter godkendelse, følg procedure for oprettelse af kursustilmelding gennem  forbundskontoret. 

5.     Layout af indbydelse kan ske ved forbundskontorets grafiker – hvis det ønskes. Kontakt uddannelse@FDF.dk

6.     Afhold kurset.

7.     Evaluer kurset og lav regnskab i samarbejde med forbundskontoret.