Gode råd

Få en god oplevelse med Legens dag

Generelle gode råd til Legens Dag: 

 • Tage en snak i lederflokken om, hvad I gerne vil med børn og unge i jeres kreds. Det kan gøre det lettere at formidle hvad det er I laver til møderne. 

 

 • Planlægge Legens Dag-arrangementet med en klar rollefordeling mellem lederne, så alle ved, hvad de skal. Det er en god ide, at et par ledere får til opgave at byde velkommen og snakke med nye børn og forældre, så der ikke er nogen, der føler sig oversete.
   
 • Sætte et konkret mål for dagen. Hvornår er dagen en succes, og hvad skal der til for at opnå dette?
   
 • Lave et program for hele efterårssæsonen som I kan tage med til Legens Dag, uanset om jeres arrangement er internt eller eksternt. Det er vigtigt, at børnene kan se, at der er spændende aktiviteter på programmet langt frem i tiden, og at forældrene får et indblik i, hvad man laver til FDF.  Tænk gerne en form for overnatning ind i programmet, så nye og gamle kan blive rystet godt sammen og få gode fælles oplevelser.
   
 • At supplere eller tilpasse jeres PR-materiale så den indeholder oplysninger om: 
  • Tid og sted for de ugentlige FDF-møder
  • Kredsens hjemmesideadresse/facebookside
  • Information om hvordan man melder sig ind og prisen for medlemskab – herunder muligheden for at købe en velkomstspakke
    
 • Hvis I vælger at afholde Legens Dag sammen med kredsene i jeres netværk, kan det være en god ide at gå sammen om at lave informationsmateriale, så I ikke skal stå med ti forskellige sedler. Laver I fælles materiale, er det selvfølgelig vigtigt, at alle kredsenes kontaktoplysninger fremgår, så det er nemt for forældrene bagefter at finde ud af, hvor de skal henvende sig.

 

 • Hvis I holder det som et eksternt arrangement så husk at tjekke åbningstider m.m. sådan at I er på gaden når der er allerflest mennesker. Dette er specielt vigtigt, hvis I afholder arrangementet et centralt sted i byen.

Velkomstpakke

Vi anbefaler kredsen at tilbyde en særlig velkomstpakke til nye FDFere. Ved andre fritidsaktiviteter er forældrene bekendt med at skulle købe fodboldstøvler, svømmetøj e.l. ved indmeldelse. På samme måde styrker det barnets tilknytning at have FDF-skjorte og en March og Lejr fra starten i FDF. Vi ved også, at der er større chance for at holde på de nye medlemmer, hvis kredsen hurtigt får dem med på en weekendtur, hvor man kan skabe fælles oplevelser. 

Velkomstpakken kan eksempelvis indeholde FDF-skjorte, March og Lejr, den første weekendtur og kontingent for det næste halvår. Det er op til kredsen at afgøre hvad indholdet skal være. Tænk dog over, at det skal være let at forstå for forældrene, og skjorte og sangbog er noget synligt de får for pengene.

Kredsen kan vælge at sætte prisen for denne velkomstpakke til kredsens faktiske omkostninger. Men kredsen kan også vælge at have en nedsat pris for at gøre det attraktivt at melde børnene ind. Det er kredsens eget valg.