Retningslinjer for familiearbejde i FDF

Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse, sep16

Definition på familiearbejde i FDF

Familiearbejde i FDF er kendetegnet ved en supplerende aktivitet med deltagelse af familier både voksne og børn. En familie kan som et minimum beskrives som mindst en voksen og mindst et barn, hvor begge er modtagere af aktiviteten og for eksempel ikke alene er ansvarlige for FDF-aktiviteten, som en FDF-leder eksempelvis vil være det.

 

Landsforbundets retningslinjer

  • Børn 0-4 år indmeldes i medlemssystemet Carla og betaler mindst 75 kr. i kontingent til kredsen. Kontingent til landsforbundet er fritaget jf. landsmødevedtagelse om forsøgsperiode.
  • Børn 5 år og opefter indmeldes i Carla på almindelige medlemsbetingelser og opkræves det af kredsen lokalt fastsatte kontingent.
    Kontingent til landsforbundet udgøres af det af landsmødet fastsatte kontingent.
  • Forældre kan deltage i familieaktiviteten uden medlemskab af FDF.
    Kredsen kan vælge at opkræve en deltager- eller forbrugsbetaling for forældrenes deltagelse.
    Såfremt kredsen indmelder forældrene i medlemssystemet Carla sker dette på almindelige medlemsbetingelser for voksne medlemmer. Som medlem af FDF er fordelene at kunne deltage på lederkurser, modtage FDF LEDEREN, bære forbundsskjorte mv.

 

Anvisning til registrering af familier i medlemssystemet Carla:


Model A.
Børn oprettes som medlemmer.
Forældre oprettes som eksterne personer.
Børn og forældre samles i en gruppe i Carla hvilket sikrer datatræk og f.eks brug af kontaktmodul til kommunikation.

 

Model B.

Børn oprettes som medlemmer.
Forældre oprettes som kontaktpersoner til barnet/børnene.

Hermed sikres brug af kontaktmodul til kommunikation.