Retningslinjer for partnerskaber og samarbejde

Vedtaget af FDFs Hovedbestyrelse, November 2021

Landsforbundets tilgang

I FDF samarbejder vi om aktivt at søge partnerskaber og samarbejder med fonde, virksomheder, organisationer og institutioner for potentielt at styrke understøttelse af formål, ambition og strategi via økonomi og/eller immateriel værdiskabelse. Dette kan enten dreje sig om ejendomsudvikling med strategien for øje, eller den generelle organisationsudvikling

Et samarbejde er et kortere eller længerevarende samarbejde internt i FDF eller med FDFs legekammerater i eksempelvis Samrådet eller naturlige geografiske parter. 

Et partnerskab er et kortere eller længere forløb med en eller flere parter udenfor FDF som indbefatter økonomi udover arbejdstimer og/eller betydelig co-branding af FDF. 

 

Kriterier

Ved indgåelsen af partnerskaber eller samarbejder skelnes der mellem ejendomsudvikling og general organisationsudvikling. 

Ved ejendomsudvikling skal der være en tydelig kobling til FDFs formål og/eller ambitionen. 

Ved alle andre typer af partnerskaber og samarbejder skal følgende kriterier opfyldes:

 • Der er en tydelig kobling til FDFs formål og/eller ambition
 • Strategien understøttes
 • Arbejdet har fokus på kredsnære elementer og/eller aktuelle udviklingsmål
 • Frivillige skal inddrages og der skal gerne ske en forankring hos frivillige, fx Arena
 • Yder en økonomisk dækning af udgifter
 • Bidrager med immateriel værdi

 

Praktiske bemærkninger

Generalsekretæren holder overblikket over eksisterende og potentielt kommende partnerskaber og større samarbejder.

Det indgår ved et hvert projekt/samarbejde en etisk vurdering af, hvor eventuelle økonomisk støtte stammer fra.

Som udgangspunkt inddrages FU/HB i beslutninger vedrørende nye projekter og samarbejder. 

Der laves en intern plan i FDF med følgende elementer ved indgåelse:

 • Beskrivelse af implementering og eventuelt skalering.
 • Rapportering internt og eksternt
 • Udløb eller udfasningsplan
 • Evaluering og opsamling af læringspointer
 • Organisatorisk ansvar (leder) og koordinering på tværs i landsforbundet
 • Om nødvendigt en etisk vurdering af, hvor den økonomisk støtte kommer fra.