Kursus for nye og kommende ledere

Få udsyn og perspektiv på leder-opgaven ved at tage på kursus i din landsdel

Opdateret september 2023
Foto: Thomas Grinderslev

En kursusaften med udsyn, fællesskab, refleksion og ny viden

Kursus for nye og kommende ledere afholdes hvert halve år af FDFs forbundssekretærer. Alle nye og kommende ledere, som er i gang med "Oplæring i kredsen" eller allerede har færdiggjort forløbet kan deltage på kurset.

Kurset er en obligatorisk del af FDFs grundlæggende lederuddannelse, som alle ledere i FDF skal gennemgå.

Formålet med kursusaftenen er at åbne for det FDF, som ligger uden for kredsen. Deltagerne bliver introduceret til det som binder os sammen i FDF, herunder formål, ambition, værdier, pædagogik og historie.

Kurset giver også deltagerne indblik i FDFs organisering og struktur.

På kurset får deltagerne også rum for at reflektere over deres første tid som leder i FDF, og sparre med andre nye og kommende ledere om deres første erfaringer som ledere.

Kurset indeholder også mulighed for at dykke ned i et af temaerne fra "Oplæring i kredsen", hvor forbundssekretærerne får mulighed for at give deltagerne et ekstra lag teori eller praktiske erfaring med hjem.

Kommende kurser

Landsdel 1

5. oktober kl. 18-21.30 i forbindelse med Lederuddannelsesaften (LUA) på Dronninglund Efterskole. Tilmeld dig senest den 25. september.

Landsdel 2

Lørdag den 11. november til Lederlørdag på Vesterbølle Efterskole. Indbydelse kommer.

Landsdel 3

Torsdag den 28. september i forbindelse med Lederskoleaften 2023 på Hardsyssel Efterskole.

Landsdel 4

I løbet af efteråret 2023 afvikles kurset i Landsdelens netværk. Har man som kredsleder eller ny leder lyst til at få kurset til sit eget område, kan man igennem sin kredsleder booke en Forbundssekretær til at afholde kurset i det lokale netværk. 

Den 8. November er der Kursus for Nye og Kommende Ledere, på Silkeborg Højskole. 

Kurset afholdes parallelt med Kredsledermødet. Kurset denne aften henvender sig til 18+.

Landsdel 5

2024 - 8. April, Tinglev (Tilmeldingen åbner i 2024)

2024 - 9. April, Esbjerg (Tilmeldingen åbner i 2024)

2024 - 10. April, Skjern (Tilmeldingen åbner i 2024)

Landsdel 6

2024 - 24. April, Vejle (Tilmeldingen åbner i 2024)

2024 - 25. April, Odense (Tilmeldingen åbner i 2024)

Landsdel 7

Torsdag d. 26. oktober kl. 18.00 - 21.00 i FDF Benløse, Benløse By 32, 4100 Ringsted.

Landsdel 8

Søndag d. 1. oktober kl. 9.30 - 12.00 i forbindelse med O!O på Jomsborg. 

Tilmelding

Som ny og kommende leder kan man deltage på kurser i alle landsdele, også de landsdele man ikke selv er tilknyttet.

Tilmeldingsfristen til de enkelte kurser er en uge før kursusdatoen.

Tilmelding sker herunder.

Spørgsmål?

Kontakt Forbundssekretær Rune Kløve Junge: 41 73 11 82 / rk@fdf.dk

Kursets mål

De nye og kommende ledere får: 

  • Kendskab til FDFs formål, ambition, værdier og pædagogik.
  • Kendskab til FDFs historie.
  • Kendskab til FDFs organisation.
  • Kendskab til ansvarsfordelingen mellem FDFs beslutningstagere.
  • Kendskab til landsforbundets og landsdelens arrangementer og tilbud.
  • Drøftet deres forskellige kredsvirkeligheder.
  • Arbejdet med deres kommende udvikling og uddannelse i FDF.
  • Reflekteret over, hvordan de ser sig selv som ledere, og hvordan de gerne vil være som ledere.
  • Mulighed for at få en dybere teoretisk og/eller praktisk forståelse for et af de 15 temaer fra ”Oplæring i kredsen”-forløbet.
  • Inspiration og vejledning til hvor og hvordan de kan lære mere om de temaer, de ønsker at fordybe sig i.

Har du interesse i at se kursusvejledningen, kan du få den udleveret efter aftale med din lokale forbundssekretær.