Retningslinjer for IT

Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse, maj 2014

Formål

Formålet med anvendelsen af og arbejdet med IT i FDF er at understøtte kredsenes og landsforbundets arbejde, så det styrker arbejdet med udviklingsmål og vision. 


Principper

1. Landsforbundet har ansvaret for IT i FDF

Ansvaret kommer til udtryk ved at landsforbundet altid har det overordnede ansvar og altid er den del i organisationen, der sikrer at følgende sker, når der arbejdes med IT: Ledelse, koordinering, projektering, afgrænsning, kommunikation og dokumentation.

2.  Der skal sikres høj grad af stabilitet og sikkerhed

Sikkerhed handler både om backup og om at rettighedssikre adgangen til data. Alle data i FDF skal der tages backup af. Arbejdet med kritisk og følsomt data skal være rettighedsstyret, så der skelnes mellem ansatte, frivillige, eksterne leverandører mv. Driftssikkerhed, stabilitet og datatilgængelighed prioriteres således at ansatte sikres før frivillige. 

3. Frivillige er en værdsat del af FDFs IT

Landsforbundet anerkender og værdsætter hvor det er muligt det frivillige arbejde med IT. Ved alle større IT-projekter i FDF vurderes forholdet mellem lønnede og frivillige ressourcer. Dette holdes op mod princip 1 og

 

Handlinger

Som en konsekvens af principperne udmøntes følgende handlinger sommer 2014: 

1. Frivillige organiseres i én arbejdsgruppe dækkende alle IT-kompetencer. Frivillige betragtes som leverandører eller rådgivere på linie med eksterne og bringes i spil i IT-projekter eller – processer hvor det er muligt og giver mening. Der oprettes inden sommer 2014 et forum hvor ansatte og frivillige kan dele viden om og sparre vedrørende FDFs IT. 

2. Testmiljøer oprettes på alle vitale systemer med adgang for f. eks IT-frivillige. Adgang til driftsmiljøer lukkes for andre end driftsansvarlige. Ny funktionalitet kvalitetsikres og sættes i drift af driftsansvarlige. 

3. FDFs ledelse træffer beslutning om prioritering eller afgrænsning, økonomisk og organisatorisk, af FDFs IT. Hovedbestyrelsen involveres i politiske forhold eller i projekter med ekstraordinære økonomiske rammer.