Organisering af indsatsen

FDFs Kredsstart-projekt er et fælles projekt

Kredsstart-projektet er et fælles projekt som alle FDFere er med til at løfte. Projektet organiseres af en styregruppe og en projektgruppe. Her på siden kan du se projektgruppen og de FDFerne som sidder i styregruppen.

Projektgruppen

Lasse Nybo
Projektleder
Maria Simonsen
Kredsstartskonsulent
Simon Fauerskov
Forbundssekretær
Anders Klostermann Hansen

Forbundskontoret

 

Styregruppen

Anna Korsgaard Berg

Formand for styregruppen

Hovedbestyrelsen

Anna Buur Vistesen

Udviklingschef i FDF

Kasper Alveen

FDF Alsønderup

Lasse Nybo
Projektleder

Jan Olav Skogøy

FDF Aarhus Musikkreds