Økonomiske nøgletal

Her kan du hente de seneste årsregnskaber for FDF samt det vedtagne budget fra sidste landsmøde.