Hvad er en landsdelsledelse?

Få et indblik i landsdelsledelsens opgaver, ansvar og muligheder

Opdateret juli 2023

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

Hvad er en landsdelsledelse

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene.

 

Det er landsdelsledelsens opgave:

 • at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige år også at afholde dette.
 • at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.
 • at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi.
 • at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund
 • at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene selv.
 • at udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens arrangementer.

Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende

 • at afholde valg til ungdomsrepræsentanter.
 • at der udbydes lederuddannelse.
 • at afholde formøde til landsmøde.
 • at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab,
 • at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte interne revisor.

Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg/enkeltpersoner til at arbejde med ovenstående opgaver

Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte

 • Arrangementer.
 • Kredslederfællesskaber.
 • Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber
 • Yderligere netværk for kredsene