Inspiration

Få inspiration til dine andagter fra steder uden for FDF.

Der er mange forskellige former for andagt, forkyndelse og refleksion. Herunder har vi samlet diverse inspirationskilder udenfor FDF, som forhåbentlig kan bidrage til en åbenbaring i den kreative andagtsplanlægning. 


Det med Gud

DetmedGud.dk henvender sig til lederen, som skal formidle en andagt og have inspiration og viden til at lave dem. Der er en række artikler med inspiration om metoder, temaer og artikler med viden om f. eks. Bibelen, kirkeåret og religionspædagogik. 

Folkekirkens Konfirmandcenter 

På Folkekirkens konfirmandcenter er der masser af inspiration til aktiviteter for både minikonfirmand- og konfirmandalderen. Begge sider har rigtig mange gode ideer, som man kan bruge til andagter og forløb i FDF. Eksempelvis i Ide-basen, hvor man kan søge efter film/video med forskellige temaer.

Kom og Vær med 

”Kom og vær med” er aktivitetsbog for børn, unge og voksne, som indeholder masser af inspiration til forkyndelse og aktiviteter ude i kredsen. Bogen følger kirkeåret og indeholder 25 kapitler med aktiviteter til nogle af de store dage i kirkens årshjul samt generelle temaer.

Sigurd og Snapper

Sigurd Barrett har udgivet noget godt materiale til forkyndelse for puslinge, tumlinge og pilte. 

Sigurds og Snappers univers består af tre udgivelser; succesen ”Sigurd fortæller 

Bibelhistorier” fra 2010 samt ”Sigurds historier om at være til” fra 2013, som organisationer, sogne, skoler, kirkesamfund og mange børnefamilier kender og bruger. Den 9. november 2015 blev filmen ”Historier om verdens uretfærdighed” lancerede og udsendt til alle kredse. 

De tre udgivelsers fortællinger kan bruges uafhængigt af hinanden. Fælles for dem alle er Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper (senest i selskab med Snappers fætter Topper), som sammen formidler kristendommens budskab og livets store spørgsmål i øjenhøjde med børn.

The Brick Testament 

Forstil dig Biblen fortalt med LEGO-brikker og LEGO-figurer. Det lyder lidt klodset og firkantet, men er en god måde at åbne velkendte historier på og gøre dem visuelle. Klik ind på thebricktestament.com og vis billederne, mens du genfortæller eller oversætter teksten fra engelsk. Hvis man har nok LEGO selv, så kan man eventuelt selv fortælle en bibelfortælling med LEGO-figurer. Hvis man tager et billede af hver scene, så kan man selv skabe en lille billedserie og skabe sit eget LEGO Testamente.