Økonomi

Få et overblik over regnskab, medlemspulje, DUFs initiativstøtte og kredsens kontingent til landsdelsledelsen.

Samarbejdspost på Væbnermesterskabet.

FOTO: Kasper Henriksen.

Medlemspuljen 

Har I i landsdelen en god idé til et arrangement, der kan fastholde eller trække nye medlemmer til landsdelen?  

Som landsdel har I god mulighed for at lave store arrangementer, der inkluderer mange kredse. Men også mere lokale landsdelsarrangementer er velkomne. 
Søg FDFs medlemspulje, der støtter både store og små arrangementer i hele landet. 

Læs mere om medlemspuljens mange muligheder her.

Læs om FDF Struer, der fik midler fra medlemspuljen, 

DUFs initiativstøtte 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) støtter nye initiativer i Danmark, for og med børn, i for eksempel foreningslivet på såvel kreds- som landsdelsniveau. Initiativet skal være nyskabende, børne- og ungestyret og bemandet af frivillige for, at landsdelen kan komme i betragtning til støtten. 
Læs mere om initiativstøtten her.

Opkrævning af Landsdelskontingent 

Forbundskontoret tilbyder at opkræve kontingent for landsdelen.  
Såfremt landsdelen ønsker denne ordning – sendes der en mail til bogholderi@fdf.dk med de oplysning som står herunder. Til opkrævningen har landsforbundet brug for årskontingentet per medlem samt oplysning om landsdelen følger Landsforbundets regel om kontingentfrihed for 0-5-årige og flygtninge samt, hvilken måned opkrævningen skal finde sted.  

 

Når opkrævning har fundet sted, sender bogholderiet en liste med oplysning om forventet indtægt, og hvor meget der er opkrævet for den enkelte kreds. Det vil være medlemstallet for sidste kvartal, der anvendes. Betalingsfristen er løbende måned + 25 dage.  

Oplys følgende ved anmodning om kontingent opkrævning for landsdelen:  

 

Landsdel: 

 

Årskontingent: 

 

__ Kontingentfritagelse 0-4-årige 

 

__ Kontingentfritagelse flygtninge  

 

Opkrævningsmåned: 

 

Landsdelskontingentet udbetales til reg.nr. ________  kontonr. __________________ 

 

Navn/Rolle på hvem der anmoder om opgaven: