Vejledninger

Guide til børneattester, valg, Flextilmeld og forsikringer.

Foto: Christian Nesgaard

Børneattester i FDF 

En børneattest er en slags straffeattest, som viser eventuelle domme om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser mod børn. 

FDF indhenter børneattester på alle medlemmer over 18 år uanset deres funktion. Medlemmer på 15-17 år samt ikke-medlemmer skal have børneattest, hvis de udfører en lederopgave for FDF. Der oprettes automatisk en børneattestkladde i Medlemsservice, når en børneattestkrævende funktion tildeles.

Funktionen "Børneattest påkrævet er tiltænkt til de personer, der skal bruge en børneattest, men ikke skal have en anden funktion. Det kan være unge medlemmer, der skal på lejr i udlandet eller en forælder, der skal lave mad på en sommerlejr.

Læs her omkring de forskellige regler og spørg på forbundskontoret, hvis du er i tvivl.

 

Medlemsservice for landsdele

Alle landsdele får deres egen tilgang til Medlemsservice, hvor der kan oprettes kurser og arrangementer - både med straksbetaling via betalingskort eller med godkendelsesflow og fakturabetaling i kredsene.

Læs mere om medlemsservice her

Forsikringer 

Der henvises til FDFs vejledninger over for FDFs kredse - særligt afsnit om ulykkes-, arbejdsskade- og arrangøransvarsforsikring.