Vejledninger

Guide til børneattester, valg, Flextilmeld og forsikringer.

Foto: Christian Nesgaard

Børneattester i FDF 

En børneattest er en slags straffeattest, som viser eventuelle domme om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser mod børn. 

Når man er over 18 år og medlem i FDF, skal der indhentes en børneattest. I nogle tilfælde skal der hentes børneattester på personer helt ned til 15 år.  

Når I holder arrangementer i landsdelen, er det det landsdelens ansvar, at der er indhentet børneattest på alle deltagere. Landsdelen skal altså sikre, at de deltagende kredse, har indhentet børneattester på deres deltagere. Forbundskontoret indhenter attester på deltagere uden kreds samt medlemmer af FDF Landskreds. Kontakt forbundskontoret for hjælp. 

Læs her omkring de forskellige regler og spørg på forbundskontoret, hvis du er i tvivl.

 

Flextilmeld for FDFs Landsdel

På sigt er det planen, at alle landsdele får deres eget site på Flextilmeld, hvor der kan oprettes kurser og arrangementer - både med straksbetaling via betalingskort eller med godkendelsesflow og fakturabetaling i kredsene.

Indtil landsdelsniveauet er klar i Flextilmeld, tilbyder forbundskontoret at oprette kurser og arrangementer for landsdelene på forbundets side. Således kan der gøres brug af træk af medlemsdata fra Carla, godkendelsesflow samt kredsbetaling.

Læs mere om Flextilmeld og se priser for anvendelse her

Send indbydelse (eller tilsvarende tekst med tid, sted, pris, gruppevalg med videre) til fdf@fdf.dk sammen med besked om, hvilken information I har brug for fra hver enkelt deltager. Gerne mindst en uges tid før tilmeldingen skal være klar.
Når arrangementet er oprettet, får I tilsendt et link, så I kan teste at alt er, som I ønsker, inden tilmeldingen åbnes. Desuden opsættes der en rapport, så I kan få tilsendt eller downloade en oversigt over tilmeldte

Afregning fra Flextilmeld sker, når alle betalinger er registreret - dog tidligst to dage efter arrangementets afholdelse. Betaling fra deltagere/kredse kommer til FDF og overføres derfra videre til landsdelene. Forbundskontoret rykker undervejs for betaling fra kredse/deltagere, men hvis der stadig er manglende betalinger, når kurset er afholdt og skal afsluttes, overgår eventuelt udeståender til landsdelen.

Som udgangspunkt sørger landsdelen kan selv sende besked afsted til kredsene omkring huslejeandel for arrangementet.

Forsikringer 

Der henvises til FDFs vejledninger over for FDFs kredse - særligt afsnit om ulykkes-, arbejdsskade- og arrangøransvarsforsikring.