Retningslinjer for instruktører og medarbejderes medlemskab af FDF

Vedtaget af HB 2014

 

Hovedbestyrelsen har vedtaget krav om medlemskab af FDF for at være instruktør eller medarbejder på landsforbundets kurser samt stævner og lejre. 

 

Der kan dispenseres fra dette princip i forbindelse med særlige fag-specifikke kurser. 

 

Det er FDFs ledelse som træffer beslutning om dispensation.