KursusSTART

Er du klar til at møde nye venner fra hele landet? Og lære mere om FDF, fællesskab og Gud? Så tag med på KursusSTART! 

Foråret 2024


Der udbydes tre kurser på hhv.:
 

 

Tilmeldingen foregår i FDFs medlemssystem, Medlemsservice, og kræver login. Deltagere og pårørende har hvert sit login til Medlemsservice. Som forælder kan man tilmelde sit barn, når man selv er logget på.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannelsespulje, som kan søges af kredse, der ikke kan modtage mere end 50% i kommunalt kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.

Nu starter kursus­livet i FDF! I FDF er KursusSTART første trin i landsforbundets lederud­dannelse, og supplerer således den lokale uddannelse, som mange af deltagerne også er ved at begynde på i deres kreds.

På KursusSTART bliver du klogere på dig selv og FDF, får nye fællesskaber, sam­tidig med at kurset forbereder dig på måske at blive lederassistent i kred­sen. Et kursus er lidt som at være på lejr, hvor man får en masse fantastiske oplevelser og nye venner fra hele landet, men også lærer om det store FDF udenfor kredsen, og tankerne bag FDF.

 

Udfordringer for både knold og krop

Der er undervisning i kristendom, hvor du kommer til at snakke med jævnaldrende om det at tro. Der er dramatik, hvor vi leger os frem til en masse grin. Og så skal vi snakke om FDFs ambition, værdier og pædagogik, og hvorfor det er så fedt at være FDFer. Din hjerne vil blive udfordret. Bliver du allerede nu forpustet? Det skal du ikke, for din krop bliver også udfordret med masser af løb, leg og ballade. Der vil blive grinet og svedt, tænkt og talt, og sammen får vi masser af tid til sang, musik, hyggelige timer med fortælling, lege og traveture i mørket. På kurset hjælper alle til med det praktiske såsom madlavning, rengø­ring og opvask.

Kun ét minus

Der er kun et enkelt minus – du kan kun deltage på et KursusSTART én gang. Det gode er, at du får en oplevelse for livet, og at kurset forbereder dig til mas­ser af andre kurser i FDF bagefter.

Formål 

Det er KursusSTARTs formål at:

  • give deltagerne en indføring i kristendommens grundbegreber samt en oplevelse af kristendommen som nærværende og betydningsfuld.
  • bevidstgøre deltagerne om deres muligheder og ansvar som unge i et moderne demokratisk samfund og som medlemmer af en demokratisk organisation.
  • give deltagerne en forståelse af FDFs ambition og generelle værdier samt styrke deltagernes engagement i det lokale foreningsarbejde.

Kontakt

  • Ved spørgsmål til et specifikt kursus, kontakt kursusledelsen for det pågældende kursus.