KursusSTART

Er du klar til at møde nye venner fra hele landet? Og lære mere om FDF, fællesskab og Gud? Så tag med på KursusSTART! 

 • Tid: 13.-17. februar 2023
 • Sted: Limbjerggård og Rysensteen
 • Aldersgruppe: Alle i 7.-8. klasse
 • Tilmeldingsfrist: 22. januar 2023

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannelsespulje, som kan søges af kredse, der ikke kan modtage mere end 50% i kommunalt kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.

Nu starter kursus­livet i FDF! På KursusSTART bliver du klogere på dig selv og FDF, får nye fællesskaber, sam­tidig med at kurset forbereder dig på måske at blive lederassistent i kred­sen. Et kursus er lidt som at være på lejr, hvor man får en masse fantastiske oplevelser og nye venner fra hele landet, men også lærer om det store FDF udenfor kredsen, og tankerne bag FDF.

 

Udfordringer for både knold og krop

Der er undervisning i kristendom, hvor du kommer til at snakke med jævnaldrende om det at tro. Der er dramatik, hvor vi leger os frem til en masse grin. Og så skal vi snakke om FDFs ambition, værdier og pædagogik, og hvorfor det er så fedt at være FDFer. Din hjerne vil blive udfordret. Bliver du allerede nu forpustet? Det skal du ikke, for din krop bliver også udfordret med masser af løb, leg og ballade. Der vil blive grinet og svedt, tænkt og talt, og sammen får vi masser af tid til sang, musik, hyggelige timer med fortælling, lege og traveture i mørket. På kurset hjælper alle til med det praktiske såsom madlavning, rengø­ring og opvask.

Både sjovt og trygt

Det bedste af det hele er, at det er både sjovt, spændende og trygt at tage på KursusSTART. Det er et lille kursus, hvor alle lærer hinanden rigtig godt at kende, så man senere kan tage på andre kurser i FDF og allerede på forhånd kende nogle af de andre.

Kun ét minus

Der er kun et enkelt minus – du kan kun deltage på et KursusSTART én gang. Det gode er, at du får en oplevelse for livet, og at kurset forbereder dig til mas­ser af andre kurser i FDF bagefter.

Eksempel på et dagsprogram

07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Vi pauser den
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

Info til forældre

FDF gennemfører årligt syv ugekur­ser for unge i 7.-8. klasse. Kurserne ligger i de fleste skolers ferie. Hvis dit barn skal på kursus i en undervis­ningsuge, opfordrer vi jer til at søge om fritagelse fra undervisning ved skolens ledelse. I kan vedlægge denne indbydelse som do­kumentation.

Erfaringen viser, at en overvejende del af deltagerne på FDFs kurser, foruden at få fantastiske venskaber og blive klogere på dem selv og verden, senere i livet påtager sig et lederansvar i forenings­livet.

I FDF er KursusSTART første trin i landsforbundets lederud­dannelse, og supplerer således den lokale uddannelse, som mange af deltagerne også er ved at begynde på i deres kreds.

Kursusprogrammet indeholder det bedste i nutidigt dansk foreningsliv. Både i undervisningen og det øvrige samvær fokuseres der på dannelse og deltagernes adfærd i forhold til fællesskabet, samfun­det og naturen. I teori og praksis øver deltagerne sig i at lede og organisere for derved at opnå en forståelse af, hvad medbestemmelse og medansvar betyder i et forpligtigende fællesskab.

Der gives i programmet særlig priori­tet til følgende områder:

 • kristendomskundskab
 • friluftsliv, natur og orientering
 • sang og musik
 • leg og idræt

Formål 

Det er KursusSTARTs formål at:

 • give deltagerne en indføring i kristendommens grundbegreber samt en oplevelse af kristendommen som nærværende og betydningsfuld.
 • bevidstgøre deltagerne om deres muligheder og ansvar som unge i et moderne demokratisk samfund og som medlemmer af en demokratisk organisation.
 • give deltagerne en forståelse af FDFs ambition og generelle værdier samt styrke deltagernes engagement i det lokale foreningsarbejde.

Pris

Grundprisen pr. deltager er 1.858 kr. Derfra trækkes rejsegodtgørelse baseret på deltagerens afstand til kursusstedet. Prisen, som deltageren skal betale, kan være forskellig fra kreds til kreds, da det er kredsen, der bestemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal betale. Kredsens kasserer vil, hvis de godkender betalingen efter kurset, få en faktura på det samlede beløb for kredsens deltagere.

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion fra kommunen udgør hus­lejeandelen for KursusSTART 587,04 kr.

Tilmelding

Tilmeld dig på FDF.dk/tilmeld inden fristen. Jo hurtigere du tilmelder dig, jo større chance har du for at komme med. Tilmeldingen er bindende. Afbud accepteres kun ved dokumenteret sygdom. På hvert kursus er der højst plads til fem deltagere fra hver kreds for at sikre bedst mulig gruppedyna- mik på det enkelte kursus.

Transport

Rysensteen: Vi mødes mandag d. 13. februar kl. 14.30 på Kø­benhavns Hovedbanegård ”under uret”. Herfra går vi mod Rysensteen i samlet flok. Kurset slutter ligele­des på Københavns Hovedbanegård fredag d. 17. februar kl. 10.30.

 

Sletten Limbjerggård: Der arrangeres fællestransport med bus mellem Skanderborg station og Limbjerggård. Vi mødes mandag d. 13. februar kl. 13:30 på Skanderborg Station. Kurset slutter igen samme sted, fredag d. 17. februar om formiddagen, så du kan nå et tog kl. 10:00.

Indkvartering

Deltagerne indkvarteres i 2-, 4-, 6- eller 8-mandsværelser med piger og drenge hver for sig. Tilkendegiv gerne til kursuslederne inden, hvis særlige forhold gør sig gældende for dig eller dit barn.

Deltagerbrev og deltagerbevis

Senest ti dage før kursets start får du et deltagerbrev per mail med praktiske oplysninger. Hvis du ikke kan finde det i din indbakke, så tjek dit spamfilter. Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og du får et bevis for din deltagelse.

Fototilladelse

Med din tilmelding tillader du offentliggørelse af billeder taget af dig på kurset på FDFs hjemmeside og i andre af FDFs skrevne medier. Ønsker du ikke dit billede offentliggjort, skal du skrive det i forbindelse med din tilmelding.

Kontaktperson

Rysensteen
Kursusleder Jesper Nord

Mail: jesper@nord.dk

Tlf.: 60 37 25 22

 

Limbjerggård
Kursusleder Nanna Jakobsen

Mail: nannajakobsen@fdf.dk

Tlf.: 29 84 91 91