På uddannelse i FDF

Når vi tager på uddannelse bliver verden større og vi får ny inspiration til FDF-hverdagen

Forestil dig, at dit FDF-liv er et træ med store rødder. Hver eneste uge nyder børn og unge godt af dine store grene, som man kan hænge en gynge op i, man kan lege tagfat rundt om og ligge stille under og stirre på bladene. De stærkeste træer har store rødder. Forestil dig, at når du får ny inspiration, er det som dine rødder, der suger vand op.

I FDF tager vi på uddannelse for at vores verden kan blive større. 

Både unge FDF'ere og voksne ledere har mange muligheder for at tage på uddannelse i FDF.

Mulighederne for unge

Som ung kan du tage på de kendte forbundskurser: KursusSTART (tidl. 7.-8. Klasseskursus), seniorvæbnerkursus og seniorkursus på Vork og Sletten. Når du er fyldt 18, kan du tage på KursusPLUS, Lederkursus og instruktøruddannelse.

Du kan også deltage på specialkurser som eksempelvis klatring- og sejladskurser, internationale kurser og musik- og orkesterkurserne. Og så kan du uddanne dig hjemme i kredsen og landsdelen med Den Grundlæggende Lederuddannelse (DGL), tage på landsdelens lederuddannelsestilbud, og deltage i lederfighten sammen med de andre ledere i kredsen.

Mulighederne for voksne

Når du er voksen i FDF, er Lederkurset på Sletten en oplagt mulighed for at du kan få ny inspiration og en fantastisk oplevelse. Du kan også tage på specialkurser og deltage i instruktørkurset.

Din landsdel afholder også varierede typer lederuddannelse. Nogle landsdele holder lederskole i en weekend, mens andre laver uddannelsesaftener. Du kan følge med i alle arrangementerne i FDF Kalenderen. Hvis du er kredsleder, kan du tage kredsledermodulerne som en del af din udvikling.

Kredsen kan også være dit udgangspunkt for uddannelse. Du kan få en erfaren leder til at lave mesterlære med dig, eller deltage på kursus for Nye Ledere, når det afholdes lokalt.

Uddannelse er for alle!

Der er mange, der interesserer sig for uddannelse i FDF. Du kan altid skrive til uddannelse@fdf.dk. Så bliver du sat i kontakt med Uddannelsesforum, der arbejder med uddannelse i hele FDF, eller med en forbundssekretær, der kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.