Undersøgelser i FDF

Her har vi samlet en række undersøgelser og rapporter udgivet i FDF.

Rapport om fastholdelse i FDF 2018

CUR - Center for Ungdomsstudier har på vegne af FDF i 2018, gennemført en undersøgelse blandt 8 kredse, der er gode til at fastholde deres medlemmer i kredsen.  

Survey om kredsens administrative praksis 2017

FDF gennemførte i 2017 en undersøgelse omkring kredsens administrative praksis, så vi fremover kan målrette services og tjenester mest muligt til at støtte op, hvor det vurderes nødvendigt. Dette notat indeholder en konklusion på de indsamlede data.

FDFs medlemsanalyse 2015

Landsforbundet gennemførte sommeren 2015 en større medlemsundersøgelse blandt FDFs kredse hvor kredsenes medlemstal og -udvikling efter hovedbestyrelsens ønske blev koblet til en mere kvalitativ undersøgelse af kredsens tilstand på en række områder. Resultaterne fra den kvantitative del af analysen kan findes her. 

Survey om kredsens administrative praksis 2015

I forbindelse med omlægning af en række IT-tjenester i FDF, blev der i foråret 2015 udsendt et spørgeskema til alle kasserer. Formålet var at indsamle informationer fra kredsene omkring administrativ praksis blandt andet for at kunne træffe de rigtige beslutninger og foretage de nødvendige afgrænsninger. 

Mærkeevalueringen 2014

Det blev besluttet på Landsmødet 2012 at evaluere det nye mærkesystem. En evaluering blev gennemført i starten af 2014.

Kredsudviklingsåret i FDF 2013

 

Landsmødet 2012 vedtog at sætte fokus på kredsudviklingen. Indsatsen blev evalueret i 2014.