Betænk FDF i dit testamente

Du har flere muligheder for at betænke FDF i dit testamente. 

Foto: Thomas Heie Nielsen

Hvis du betænker FDF i dit testamente, går hele beløbet til FDFs arbejde. 
FDF er som organisation fritaget for at betale afgift til staten i forbindelse med arv.
Overvejer du at indskrive FDF i dit testamente, er der en del formaliteter, som du skal være opmærksom på. FDF bidrager gerne med råd og vejledning. Kontakt FDFs forbundskontor på 33 13 68 88 eller FDF@FDF.dk.  

Betænk FDF med et legat - tillæg til dit testamente

Med et testamente kan du også vælge, at der skal gives et beløb – et såkaldt legat – til FDFs arbejde, når du går bort. 
Med et legat gives der et bestemt beløb til FDF, mens der ikke herudover ændres på, arvefordelingen efter dig. 

Du kan nemt selv oprette et legat med FDFs samarbejdspartner Legaldesk. Et legat her kan bruges uanset, om du allerede har oprettet et testamente eller ej, da legatet både stå alene eller kan blive brugt som tillæg til et eksisterende testamente. 


Det er gratis og uforpligtende at lave et legat og du kan selv bestemme, om du senere vil underskrive det for at gøre det gyldigt. 

Betænk både familie og forening

Du kan både betænke familie og en forening i dit testamente. Se hvordan i videoen herunder.