GLOBUS-mødeaktiviteter

På denne side finder du GLOBUS' aktivitetsmaterialer til hele kredsen.

Materialerne tager udgangspunkt i Verdensmålene og hjælper med at formidle dem til ledere og børn.

Aktiviteterne er inspirerede af det udviklingsarbejde, som FDFs partner Folkekirkens Nødhjælp udfører i Nepal, og aktiviteterne fortolker forskellige dele af udviklingsarbejdet og den nepalesiske hverdag.

 

NYT! Mødestartere

En mødestarter er en kort aktivitet på 10-15 min., som du kan indlede FDF-mødet med. Med en mødestarter kan du altså få lidt GLOBUS med ind i det ugentlige møde, selvom du har planlagt noget andet som den primære aktivitet.

'Alle biler kom frem' minder om legen 'Alle mine kyllinger'. I stedet for kyllinger, der skal komme hjem, er det biler der skal komme frem på henholdsvis den danske motorvej og den nepalesiske motorvej. Tanken er, at det kan give en bedre forståelse af vigtigheden af god infrastruktur, som er i fokus i verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur).

'Stoledans' minder om den klassiske leg, men handler i stedet om, at holdet sammen skal debattere sig frem til de vigtigste elementer og rettigheder i livet. Når der fjernes en stol, skal holdes også fjerne en rettighed eller anden vigtig ting.

NYT! Infrastruktur

Til denne aktivitet skal puslinge og tumlinge prøve kræfter med Verdensmål nr. 9 om ’industri, innovation og infrastruktur’.

Infrastruktur og innovation er essentielle for samfundsudviklingen. Vi ville ikke kunne leve vores hverdag uden den infrastruktur, vi har i Danmark, som gode veje, vandforsyninger og internet. I Nepal bor mange mennesker i små landsbyer oppe i bjerge, hvilket betyder de kan have langt til de store veje, som sikrer forbindelsen til resten af samfundet og markeder, hvor man kan sælge sine afgrøder. 

Aktivitetsmaterialet viser nogle af de udfordringer, man kan møde på hhv. de danske og nepalesiske veje, og hvordan størrelsen af udfordringerne er forskellige i de to lande.

NYT! Lav kunst af skrald

Aktiviteten for puslinge og tumlinge og handler om verdensmål 14 om livet i havet.

70% af Jorden er dækket af hav. I og omkring havene lever mange slags dyr, som har tilpasset sig det rene vand. Dog ender meget skrald desværre i havene pga. vinden og dårlige affaldssystemer. Med to møder introduceres puslinge og tumlinge til, hvad det er for noget skrald, og hvordan vi kan bruge det til bl.a. at lave kunst.

NYT! Tid til tid

Aktiviteten er for pilte og væbnere.

Deltagerne løser opgaver over flere omgange der kan få dem til at reflektere over vores syn på tid. Undervejs får de bedre muligheder for at løse opgaven der stilles, og da opgaven løses nemmere og hurtigere står de tilbage med mere overskydende tid efter hver runde. Her skal de gøre op med sig selv, hvad de vil bruge deres tid på.

NYT! Samfundsbygger

Aktiviteten er et løb seniorvæbnere og seniorer.

Gennem løbet skal deltagerne i grupper bygge deres eget samfund op. Nogle dele bygger på tilfældighed, nogle dele bygger på evner, og nogle dele bygger på valg. Til sidst kåres en vinder ud fra et pointsystem, der bygger på verdensmålene!
 


GLOBUS-sommerlejr

GLOBUS har i samarbejde med FDFs trosudvalg og samfundsengagementsudvalg udviklet et samlet sommerlejrmateriale med aktiviteter, lege, andagter og programforslag. Find materialet her:

 

Ledermødeindledning

Materialet er en introduktion til FDFs nye projekt GLOBUS, som handler om FN’s 17 verdensmål. Indledningen skal give kredsens ledere viden om projektet og ikke mindst lægge op til samtale mellem lederne om verdensmålenes relevans for jeres kreds.

Verdensmålsløb

Løbet kan bruges til et kredsmøde, på lejr og på klassemødet. Det kan skaleres op og ned efter behov. Løbet introducerer verdensmålene med forskellige aktiviteter og temaer. Det er bygget op som et stjerneløb med 17 poster svarende til de 17 verdensmål.

Hjælp Neelam med drivhuset

Til dette møde skal puslingene og tumlingene arbejde med Verdensmål nr. 12 om ‘Bæredygtig forbrug og produktion’. I Nepal er man påvirket af klimaforandringerne, derfor bygger de drivhuse med vandingssystemer, så de kan have flere afgrøder. Derfor skal vi bygge et drivhus ud af en mælkekarton og et vandingssystem som en kuglebane.

Naturpatruljen

Aktiviteten for puslinge, tumlinge og pilte tager udgangspunkt i verdensmål 15 om ”livet på land”. Mødet foregår udendørs og handler om forholdet til naturen. De skal b.la. blive bevidste om, hvordan affald bliver nedbrudt i naturen.

Landbrugsstafet

I denne aktivitet for pilte-væbnere er der fokus på grøntsagsproduktion, transport til marked og salg af grøntsager på markedet. Hver af de tre tidspunkter kræver forskellig viden, materialer og ressourcer. De tre ting spænder altså over flere forskellige verdensmål, men har også mange sammenhænge - for at skabe både bæredygtig produktion og økonomisk vækst, som skal skabe anstændige vilkår i Nepal og i resten af verden.

Nepal Settlers

Nepal Settlers er et brætspil for væbnere og op (inkl. ledere) baseret på spillet Settlers of Catan. Spillereglerne er de samme som i det originale spil, men spillet foregår i stedet i Nepal og udfordringerne er tilpasset den nepalesiske virkelighed. Formålet med spillet er at opbygge den stærkeste nepalesiske landsby. Men pas på ... manglen på uddannelse, en dårlig høst eller en farlig tiger kan spænde ben for det hele!

Klimakokken

Denne aktivitet er beregnet til væbnere, seniorvæbnere og seniorer. Den tager udgangspunkt i verdensmål 12 om ”ansvarligt forbrug og produktion” og har fødevarer og madspild som tema. I skal lave et bæredygtigt måltid og undervejs reflektere over, hvordan man kan lave mad på en klimavenlig måde