Globus mødeaktiviteter

GLOBUS har lavet en række mødeaktiviteter med fokus på verdensmålene.

På denne side finder du GLOBUS-aktivitetsmateriale til hele kredsen. Materialet tager udgangspunkt i Verdensmålene og skal hjælpe til at formidle og forstå dem både blandt ledere og børn.

Ledermødeindledning

Materialet er en introduktion til FDFs nye projekt GLOBUS, som handler om FN’s 17 verdensmål. Indledningen skal give kredsens ledere viden om projektet og ikke mindst lægge op til samtale mellem lederne om verdensmålenes relevans for jeres kreds.

Verdensmålsløb

Løbet kan bruges til et kredsmøde, på lejr og på klassemødet. Det kan skaleres op og ned efter behov. Løbet introducerer verdensmålene med forskellige aktiviteter og temaer. Det er bygget op som et stjerneløb med 17 poster svarende til de 17 verdensmål.

Naturpatruljen

Aktiviteten for puslinge, tumlinge og pilte tager udgangspunkt i verdensmål 15 om ”livet på land”. Mødet foregår udendørs og handler om forholdet til naturen. De skal b.la. blive bevidste om, hvordan affald bliver nedbrudt i naturen.

Klimakokken

Denne aktivitet er beregnet til væbnere, seniorvæbnere og seniorer. Dem tager udgangspunkt i verdensmål 12 om ”ansvarligt forbrug og produktion” og har fødevarer og madspil som tema. I skal lave et bæredygtigt måltid og undervejs reflektere over, hvordan man kan lave mad på en klimavenlig måde