GLOBUS-mødeaktiviteter

GLOBUS laver løbende mødeaktiviteter med fokus på verdensmålene.

På denne side finder du GLOBUS-aktivitetsmateriale til hele kredsen. Materialet tager udgangspunkt i Verdensmålene og skal hjælpe til at formidle og forstå dem både blandt ledere og børn.

 

Sommerlejrmateriale 2021

GLOBUS har i samarbejde med FDFs trosudvalg og samfundsengagementsudvalg udviklet et samlet sommerlejrmateriale med aktiviteter, lege, andagter og programforslag. Find materialet her:

 

Ledermødeindledning

Materialet er en introduktion til FDFs nye projekt GLOBUS, som handler om FN’s 17 verdensmål. Indledningen skal give kredsens ledere viden om projektet og ikke mindst lægge op til samtale mellem lederne om verdensmålenes relevans for jeres kreds.

Verdensmålsløb

Løbet kan bruges til et kredsmøde, på lejr og på klassemødet. Det kan skaleres op og ned efter behov. Løbet introducerer verdensmålene med forskellige aktiviteter og temaer. Det er bygget op som et stjerneløb med 17 poster svarende til de 17 verdensmål.

Hjælp Neelam med drivhuset

Til dette møde skal puslingene og tumlingene arbejde med Verdensmål nr. 12 om ‘Bæredygtig forbrug og produktion’. I Nepal er man påvirket af klimaforandringerne, derfor bygger de drivhuse med vandingssystemer, så de kan have flere afgrøder. Derfor skal vi bygge et drivhus ud af en mælkekarton og et vandingssystem som en kuglebane.

Naturpatruljen

Aktiviteten for puslinge, tumlinge og pilte tager udgangspunkt i verdensmål 15 om ”livet på land”. Mødet foregår udendørs og handler om forholdet til naturen. De skal b.la. blive bevidste om, hvordan affald bliver nedbrudt i naturen.

Landbrugsstafet

I denne aktivitet for pilte-væbnere er der fokus på grøntsagsproduktion, transport til marked og salg af grøntsager på markedet. Hver af de tre tidspunkter kræver forskellig viden, materialer og ressourcer. De tre ting spænder altså over flere forskellige verdensmål, men har også mange sammenhænge - for at skabe både bæredygtig produktion og økonomisk vækst, som skal skabe anstændige vilkår i Nepal og i resten af verden.

Nepal Settlers

Nepal Settlers er et brætspil for væbnere og op (inkl. ledere) baseret på spillet Settlers of Catan. Spillereglerne er de samme som i det originale spil, men spillet foregår i stedet i Nepal og udfordringerne er tilpasset den nepalesiske virkelighed. Formålet med spillet er at opbygge den stærkeste nepalesiske landsby. Men pas på ... manglen på uddannelse, en dårlig høst eller en farlig tiger kan spænde ben for det hele!

Klimakokken

Denne aktivitet er beregnet til væbnere, seniorvæbnere og seniorer. Dem tager udgangspunkt i verdensmål 12 om ”ansvarligt forbrug og produktion” og har fødevarer og madspil som tema. I skal lave et bæredygtigt måltid og undervejs reflektere over, hvordan man kan lave mad på en klimavenlig måde