Retningslinjer for brug af ansatte ressourcer

 

Forbundssekretærer

Landsdele og kredse har én forbundssekretær som primær kontakt til landsforbundet. En forbundssekretær kan godt være kontakt til to eller flere landsdele. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem landsdelen og Hovedbestyrelsen med beskrivelse af fælles udviklingsmål og opgaver, og forbundssekretæren arbejder i landsdelen på grundlag af samarbejdsaftalen. Disse forhold er sikret gennem vedtægterne og kan således kun ændres hvis Landsmødet ønsker det.

I udarbejdelsen af samarbejdsaftalen ønskes det, at der arbejdes med at gøre opdelingen mellem tid i landsdelen og tiden til øvrige opgaver mindre firkantet, idet det i praksis i nogle tilfælde bliver en unaturlig skelnen og ikke til gavn for hverken kredse, landsdele eller forbund.


Formål, vision og udviklingsmål

Alle ansatte i stab, administration og på centre er med til at føre formål og vision ud i livet. Udviklingsmål vil som udgangspunkt kræve lønnede ressourcer målrettet arbejdet med at føre dem ud i livet. 


Alternative ansættelsesformer

Der vil fortsat blive arbejdet med alternative ansættelsesformer de steder, hvor det giver mening. Generalsekretæren er ansvarlig for at fordele ressourcerne, og HB skal godkende ansættelser jf. forretningsordnen.