Oplæring i kredsen

Bliv klar til at håndtere lederarbejdet i din kreds, med hjælp fra kredsens ledere

Foto: Thomas Heie

15 temaer til nye og kommende ledere

Oplæringen i kredsen består af 15 temaer, med varierende omfang, form og tyngde. Temaerne afholdes af kredsens egne ledere, og er for både kommende unge ledere, og nye voksne ledere.

Oplæringen startes med modulet "Opstartssamtale" og afsluttes med modulet "Afslutning". Mellem de to moduler afholdes modulet "Opfølgningssamtale" og 12 andre temaer.

De 15 temaer er:

- Opstartssamtale
- Forkyndelse
- Samværsformer og FDFs pædagogik
- Forældrekontakt
- Konflikthåndtering
- Tidsstyring som frivillig
- Børn i udsatte positioner
- Opfølgningssamtale
- Ledelse af børn og unge
- Vores FDF-kreds
- Rollemodeller
- Projekter i kredsen
- Møde og sæsonplanlægning
- Aktiviteter og mærker
- Afslutning

For at hjælpe de nye og kommende ledere godt på vej med oplæringen, kan du hente et oversigtsværktøj herunder, hvor du også kan finde vejledningen til materialet.

Tema-vejledninger

Til hvert af de 15 temaer, har uddannelsesforum udarbejdet en vejledning, som kan bruges ude i kredsene. Vejledningernes indhold er valgfrit at bruge, for at understøtte oplæringen i kredsen. Du kan finde de 15 vejledninger herunder.