Sammen om kredsstart 2023

Når et nyt kredsfællesskab bliver til, er mulighederne mange og omstændighederne forskellige på tværs af lokation, lokalområdet og de mennesker, der tager initiativet og lederskabet.

Når første forsøg på at lancere en ny kreds tager sit afsæt, så er det udefra set et nyt lokalt foreningstilbud, der skal tiltrække en gruppe af deltagere. Men indefra er det forskellige mennesker, der efter at have delt idéer og konkretiseret deres koncept, finder sammen og tilsammen giver svaret på, hvem og hvordan de er som fællesskab og hvad de sammen med børn og unge vil skabe af relevante aktiviteter.

En FDF-kreds er således både en almindelig folkeoplysende forening, der skal drives godt, men først og fremmest et voksenbåret fællesskab, der i FDFs ånd mellem børnelatter og fælles oplevelser skaber et fællesskab, der møder børn og unge og gør en forskel i alle involveredes liv.

Dét ved mange FDFere er værdifuldt at arbejde for og det ved vi, at flere vil kunne finde meningsfuldt at være en del.

Klik på billedet ovenover for at tilgå materiale 

Hæftet »Sammen om kredsstart« er lavet som et inspirationsværktøj, så alle FDFere kan overveje om venner eller bekendte, FDFere som ikke FDFere kan bidrage til tilblivelsen af nye kredse rundt om i hele landet.

Hæftet indeholder seks forskellige FDF-koncepter. Lad disse være inspiration til hvad, der kan opstå og hvem, der kan tænkes at blive de næste initiativtagere og medudviklere. På side 10 uddybes hvordan, der konkret kan bidrages på netværksmøder, så vi i større grad kan være sammen om kredsstart i 2023 og give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Se videoen inden I starter

Landsdel

Netværk

Steder i fokus

FDF Landsdel 1 Aalborg Vor Frue Sdr. Tranders Gistrup Lindholm
FDF Landsdel 1 Aalborg Nord
FDF Landsdel 1 Himmerland Nord
FDF Landsdel 1 Nord Vendsyssel Vrå Løkken
FDF Landsdel 1 Syd Vendsyssel
FDF Landsdel 2 Djursland Auning
FDF Landsdel 2 Gudenå Vorup Kristrup
FDF Landsdel 2 Himmerland
FDF Landsdel 2 Kongenshus
FDF Landsdel 2 Middelsom-Sønderlyng Tange, Rødding ved viborg, Hørby, Kjellerup
FDF Landsdel 2 Midt-Himmerland
FDF Landsdel 2 Midtfjord
FDF Landsdel 2 Viborg
FDF Landsdel 2 Willestrup
FDF Landsdel 3 Holstebro-området
FDF Landsdel 3 Limfjord
FDF Landsdel 3 Limfjord Midt
FDF Landsdel 3 Limfjord Vest
FDF Landsdel 3 Sønder Uldjysk
FDF Landsdel 3 Uldjysk Hammerum/Gjellerup
FDF Landsdel 4 Aarhus Nord
FDF Landsdel 4 Marselisborg
FDF Landsdel 4 Netværk 3
FDF Landsdel 4 Julsø Hvinningdal, Hammel, Hadsten, Them
FDF Landsdel 4 Hærvejen
FDF Landsdel 4 Horsens Fjord
FDF Landsdel 5 Alssund
FDF Landsdel 5 Ringkjøbing Fjord
FDF Landsdel 5 Sydslesvig
FDF Landsdel 5 Sydvestjysk
FDF Landsdel 5 Tørning Len
FDF Landsdel 5 Vestjysk
FDF Landsdel 5 Vidå
FDF Landsdel 6 Lillebælt
FDF Landsdel 6 Odense Midtby
FDF Landsdel 6 Omkredsene Odense
FDF Landsdel 6 Sydøstfyn
FDF Landsdel 6 Trekanten
FDF Landsdel 6 Vestfyn
FDF Landsdel 7 Hedebo
FDF Landsdel 7 Køge Bugt
FDF Landsdel 7 Lolland Falster
FDF Landsdel 7 Midtsjælland
FDF Landsdel 7 Nordvestsjælland
FDF Landsdel 7 Sydvestsjælland
FDF Landsdel 8 Amager
FDF Landsdel 8 Frederiksberg
FDF Landsdel 8 Harrestrup Grantoften, Ballerup. Hedeparken, Ballerup Egebjerg, Ballerup Værløse Flyvestation
FDF Landsdel 8 Kalvebod-Fælled
FDF Landsdel 8 Kredse uden børneaktivitet
FDF Landsdel 8 Nordsjælland
FDF Landsdel 8 Sorgenfri
FDF Landsdel 8 Vestvolden