FAQ

Spørgsmål og svar om den grundlæggende lederuddannelse

Foto: Kasper Henriksen

Hvem er FDFs grundlæggende lederuddannelse for?

Alle unge kommende ledere og nye voksne ledere skal gennemføre FDFs grundlæggende lederuddannelse for at være gyldige ledere af FDF. Voksne som hjælper i kredsarbejdet på ad hoc basis, og derfor ikke ønsker at være ledere, behøver ikke at gennemgå uddannelsen. Dog kan meget af materialet være nyttigt at bruge som inspiration til at hjælpe disse voksne godt ind i kredsen.

Hvad er kravet for at have gennemført FDFs grundlæggende lederuddannelse?

For at have gennemført FDFs grundlæggende lederuddannelse, skal man have gennemført ”Oplæring i kredsen” og ”Kursus for nye og kommende ledere”. Man har gennemført ”Oplæring i kredsen” når man har behandlet alle 15 temaer. Kredsene bestemmer selv om de vil bruge det udsendte vejledningsmateriale til temaerne, eller bruge deres egne øvelser.

Hvor ofte bliver ”Kursus for nye og kommende ledere” afholdt?

Kurset bliver afholdt ca. hvert halve år i hver eneste landsdel.

Hvem skal afholde FDFs grundlæggende lederuddannelse?

Det er kredslederen, som har ansvaret for at kredsens lederere er uddannede, men oplæringen af nye og kommende ledere er en fælles opgave, som alle ledere i kredsen kan hjælpe med. 
FDFs forbundssekretærer afholder ”Kursus for nye og kommende ledere” hvert halve år.

Hvad består FDFs grundlæggende lederuddannelse af?

Uddannelsen består af to elementer: ”Oplæring i kredsen” og ”Kursus for nye og kommende ledere”. ”Oplæringen i kredsen” foregår helt lokalt i de nye og kommende lederes egen kreds, mens ”Kursus for nye og kommende ledere” afholdes i alle landsdele.

Hvornår skal man deltage i ”Kursus for nye og kommende ledere”?

Der er ikke et rigtigt eller forkert tidspunkt at deltage i ”Kursus for nye og kommende ledere”. Det afhænger af hvor lang tid oplæringen i kredsen er planlagt til, og hvornår der er et kursus, som passer ind i planen.

Hvem kan jeg få vejledning af til at bruge materialerne?

FDFs uddannelsesforum har en stående arbejdsgruppe, som kan hjælpe dig med vejledning. Der afholdes en sparringsaften hvert halve år. Du kan se på FDF.dk hvornår den næste afholdes. Du kan også sende spørgsmål til uddannelsesforum@FDF.dk.

Hvornår skal jeg starte på FDFs grundlæggende lederuddannelse?

For unge kommende ledere er det en god idé at starte ”Oplæring i kredsen” så snart de indtræder i kredsens lederarbejde. For nye voksne ledere kan det være en god idé at starte med temaet ”Opstartssamtale” og derefter lade resten af ”Oplæring i kredsen” komme når de har set kredsen lidt an.

Kan vi udelade nogle af temaerne i ”Oplæring i kredsen”?

Nej - Alle temaerne skal berøres for at gennemføre "Oplæring i kredsen". Der kan dog godt være temaer, som I vælger at nedprioritere og derfor kommer de til at fylde mindre i forløbet. Er der nogle af temaerne, som I synes slet ikke passer på jeres kreds, er uddannelsen en god mulig for at udvide kredsen perspektiv.