Landsdelsledelsens værktøjer

Her finder du en række værktøjer til arbejdet i landsdelsledelsen: Årshjul, Podio og projektstyring.

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

Årshjul 

Et udfyldt årshjul er et rigtig godt redskab at have, når arbejdet i landsdelsledelsen skal i gang. Hvad skal man huske hvornår, hvilke arrangementer ligger hvornår og så videre.  

Lav årshjulet på et af jeres første møder. Det giver jer retning og en rød tråd at arbejde efter.  

Hav det som et fast tilbagevendende punkt på hvert møde at tage et kig i årshjulet for at se, om I er med.  

Podio

Podio er en videndelingsportal, hvor I som landsdelsledelse kan have et overblik over og samarbejde om jeres møder, arrangementer - og kommunikere hurtigt med hinanden. Man kan også bruge Podios kalender og dele to do-lister.

FDFs ansatte arbejder også i Podio, og jeres forbundssekretær kan hjælpe med at give en introduktion til, hvordan I kan bruge platformen. Podio er ganske gratis for FDFs udvalg og derfor også jer i landsdelsledelsen. 

Projektstyringsmodel

En model over projektstyring.

Find en skabelon til projektbeskrivelse længere nede.

Det kan være svært at overskue alle de forskellige opgaver, der er forbundet med rollen som landsdelsleder. Denne figur skal hjælpe dig til at få reflekteret over dine arbejdsområder. Vi har inddelt dem i seks områder.

 

Lede opad: Hovedbestyrelsen

Lede udad: Primært: De lokale kredse Sekundært: resten af organisationen)

Lede indad: Dig selv (Landsdelsleder)

Lede nedad: Landsdelsledelsen (LDL)

Lede tilbage: Hvad har vi arbejdet med?

Lede fremad: Hvad skal vi arbejde med?

              

Lede opad: FDFs hovedbestyrelse (HB)

Overvejelser:

Hvordan skaber LDL en god relation til HB?

Hvilke områder vil vi gerne informere dem om?

Hvilke områder vil vi gerne inddrage dem i?

 

Lede udad: De lokale kredse

Overvejelser:

Hvordan skaber vi relationer til de lokale kredse?

Hvad er en god relation til en kreds?

Hvilke områder skal vi involvere kredsene i?

Hvilke områder vil vi gerne have kredsene involvere os i?

Hvordan kommunikere vi på forskelligvis til kredsene?

 

Eksempel: I en landsdel havde de taget initiativ til at invitere et HB-medlem med til deres møder to gange årligt for at udveksle tanker og ideer om arbejdet. Det er dog ikke lykkedes at opretholde den gode intention, og derfor ville det være relevant for landsdelsledelsen at gøre sig overvejelser, om på hvilke andre måder de kan sikre relationen til HB styrkes/vedligeholdes.

  

Lede bagud: Jeres afholdte arrangementer og andre konkrete arbejdsopgaver

Overvejelser:

Hvordan arbejder vi med et arrangement når det er slut?

Hvordan opbevarer vi den viden?

Hvordan kommer den viden os til gode ved næste arrangement?

 

Lede fremad: Jeres fremtidig arrangementer og andre konkrete arbejdsopgaver

Overvejelser:

Hvilke områder dækker vi indenfor arrangementer?

Hvordan er planlægningen af disse?

Hvordan tager vi viden med fra andre lignende arrangementer?

Hvad er vores mål med vores arrangementer – At vi er glade? At der deltog 150?

Hvilke andre opgaver har vi?

Hvordan skal disse planlægges og eksekveres?

 

Eksempelvis: Med Podio som onlineværktøj har I nemmere ved at holde en flad struktur i forhold til, hvad der kommer på dagsordenen, og hvem der løser hvilke opgaver. Det hele redigeres live, og der er ingen, der skal huske at rundesende noget eller uploade filer i Dropbox.

Her har mulighed for at overdrage jeres viden i form af dokumenter, regnskaber med videre forholdsvis hurtigt til en kommende landsdelsledelse.

       

Lede nedad: Landsdelsledelsen

Overvejelser:

Landsdelsledelsen har brug for noget ledelse fra dig, da du er lederen.

Hvordan skaber jeg tillid til hinanden i gruppen?

Hvordan motiverer jeg?

Hvordan fejrer vi vores succes’er?

Hvordan laver vi forventningsafstemninger?

Hvordan giver vi feedback eller konstruktiv kritik?

 

Lede indad: Dig selv

Overvejelser:

På hvilke områder er jeg allerede en god leder?

På hvilke område ville jeg med fordel kunne forbedre mig?

Hvad er mit eget mål med denne rolle?

Hvordan er jeg den bedste udgave af mig selv?

Hvilke områder synes jeg er sværest?

På hvilke områder vil jeg gerne have hjælp fra ansat?

   

Eksempelvis: En landsdelsleder udtrykker: ”Vi skal passe på hinanden, så alle har lyst til at være her.” Det er et udtryk for, at man som leder vil det tillidsfulde fællesskab. Det skal du som landsdelsleder stå i spidsen for.