Kredslederuddannelsen

Få ny inspiration til livet som kredsleder

Foto: Kasper Henriksen

Kredslederuddannelsen tager udgangspunkt i 3 forskellige roller, man som kredsleder ofte vil skulle påtage sig:

Ledernes leder  |  Administrativ leder  |  FDF-kredslederen 
 

Den første del af kredslederuddannelsen er en kredsledersamtale, som afholdes sammen med en forbundssekretær når du er ny kredsleder. Herefter er der en lang række udviklingsmoduler for både nye og erfarne kredsledere, der alle har til formål at give inspiration og værktøjer til kredslederhvervet.

Materialet kan bruges til kredslederuddannelse på netværksmøder, på landsdelens uddannelsesarrangementer og hjemme i kredsen. Hent materialet til de enkelte moduler ved at klikke på cirklerne her: 

 

Materialet er lavet af dygtige og erfarne FDFere og er samlet og redigeret af Uddannelsesforum. Det kan bruges til kredslederuddannelse på netværksmøder, på landsdelens uddannelsesarrangementer og hjemme i kredsen.

Kredslederuddannelsen er til for at 

  • skabe et solidt fundament for kredslederarbejdet
  • inspirere til at være ledernes leder og skabe fællesskab
  • lære at skabe overblik
  • give konkrete værktøjer til kredslederjobbet
  • sætte egne erfaringer i spil
  • skabe netværk til andre kredsleder
  • tænke FDFs Formål, Værdier og Ambition ind i kredsens hverdag