Formålet på dagsordenen

Herunder finder du fire idéer til, hvordan I kan diskutere FDFs formål hjemme til ledermødet eller i udvalget. 

FDFs formål er “at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”.

Dette er et tema, som til stadighed er relevant at diskutere og tale om og stille spørgsmålet: Hvad betyder det for os i FDF i dag?. Derfor er der udviklet følgende fire materialer til at sætte formålet på dagsordenen for lederne i kredsen, netværket, udvalget eller landsdelen: 

Formål og forkyndelse: Oplæg til et ledermøde, netværksmøde, seniormøde eller lignende om formålet. Varighed ca. 30 minutter. Med udgangspunkt i videoer og spørgsmål lægges der op til debat.

Kluns dit formål: En lille leg med tændstikker. Lægger op til snak om formålet, og hvad det betyder for den enkelte.

Hjørneleg om formålet: En leg som kan foregå både ude og inde. Man udtrykker sin holdning til forskellige udsagn ved at placere sig i ét af fire markerede hjørner.

Andagtsfabrikken: En aktivitet der både lægger op til en debat om formålet, og hvad vi vil med FDF. Man får på samme tid produceret nogle andagter. 

Andet materiale til Ledere