Morten Schmidt

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2022

BESKÆFTIGELSE

Specialist - Regnskab hos Systematic

 

FDF-CV

1998-2010: Pusling - Senior i FDF Broager

2004-2013: Væbner -  Leder i FDF Sønderborg

2013-nu: Leder i FDF Brabrand

2016-2018: Lederrepræsentant FDF Brabrand Bestyrelse

2015: Coast2Coast-udvalget LD4

2010-2014: Instruktør på Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole

2015-nu: Kursusleder Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole

2014-nu: Bestyrelsesmedlem Kongeådalens Efterskole

 

MÆRKESAGER

Fastholdelse af medlemmer og nye medlemmer til FDF

Jeg ønsker et stærkt og voksende FDF, da jeg mener vi har noget helt unikt at byde på i FDF. Mit formål med at involvere mig yderligere i FDF og stille op til HB er at sikre en udvikling af FDF i den retning hvor vi bedst kan give børn og unge gode oplevelser, venskaber og værdier for livet.

Efter min mening skal dette gøres gennem 3 mærkesager:

 

Fokus på medlemmerne

Der skal være rum og plads i FDF til medlemmerne. FDF skal skabe en tryghed og stabilitet for børn og unge gennem en stabil og rummelig organisation. FDF skal ikke konstant ændre kurs og retning efter politiske og ledelsesmæssige ønsker. Vi er en organisation med stærke værdier og et solidt fundament. 
Nye mærker, visioner og ambitioner øger ikke værdien for medlemmerne, hverken for væbneren i kredsen eller forældrene ligesom det ikke tiltrækker nye pilte. Vi skal bruge vores tid og ressourcer på at formidle vores kerneværdier gennem handlinger til medlemmerne.

 

Fokus på kredsene/ de frivillige

Det er vigtigt at FDF fortsat og i kraftigere grad bevæger sig i den retning hvor de frivillige ønsker at drive organisationen, og at vi ikke bliver en organisation med øgede krav til de frivillige hvor mange administrative tunge opgaver flyttes fra centrale placeringer ud i kredse og udvalg som varetages af frivillige. I stedet for at projekter og udvalg i høj grad igangsættes af HB, skal de udvikles hos de engagerede frivillige. På denne måde opstartes der ikke flere udvalg og arrangementer end der er frivillige kræfter til. De ansatte skal så i højere grad hjælpe de frivillige med at lykkedes i stedet for at udsende processer og opgaver.

 

Fokus på medinddragelse

Kredsene og De frivillige skal være dem der udvikler og nyskaber organisationen. Dette er måden hvorpå vi får en naturlig vækst i både medlemmer og frivillige da øget inddragelse og indflydelse giver et ønske om at bidrage i en organisation. I øjeblikket drives en større og større del frem af de ansatte og deres ambitioner. Vi har behov for stabile ansatte der kan støtte op om de frivilliges projekter ikke modsat.