Tankestarter

En tankestarter er et andagtssamtaleværktøj, der blev udviklet til FDF Landslejr 2016 og har været brugt siden. En tankestarter er bygget op omkring et ord eller et udsagn som tema. Dette står oftest i midten af tankestarteren. I kanten af en tankestarter findes fire til seks spørgsmål, som skal lede den refleksion/dialog, som ordet eller udsagnet leder op til. Derudover er der også billeder, som skal inspirere til refleksion/dialog.

Det er tiltænkt, at ledere og børn sidder omkring tankestarterne i en cirkel, og derfor har alle mulighed for at se spørgsmål og billeder fra hver sin vinkel. Lederen hjælper i dialogen, men det er vigtigt, at lederen ikke overtager dialogen. Stilhed kan sagtens være brugbart, og lederen kan selv vurdere på hvilken måde, vedkommende vil inkludere sin egen tro og mening.

Hver tankestarter har hver sit tema. Nogle er tiltænkt en særlig aldersgruppe, så der er andagtsforslag klar til både børnemøderne og til ledermødet. Andre er tiltænkt hele kredsen og derfor mere brede.

Siden landslejren er der blevet lavet tankestartere af flere omgange. De er også trykt og flere af dem kan bestilles til kredsen under fanen “Få tilsendt materiale”, men ellers kan de også blot printes ud fra de nedenstående pdf-versioner.

I efteråret 2016 blev der lavet tre tankestartere (med grøn baggrund) med temaerne: “Start” til puslinge/tumlinge, “Hvad tror du selv” til pilte/væbnere og “Skrig det til træerne” til seniorvæbnere/seniorer/ledere. I foråret 2017 blev der lavet seks tankestartere (med rødbrun baggrund) til Myanmar-sommerlejrmaterialet. I efteråret 2017 blev der lavet fire tankestartere (med lilla baggrund) med temaerne: “At give slip”, “Jul og gaver”, “At være sig selv” og “At være udvalgt”. I sommeren 2018 blev der lavet to tankestartere omkring “tro og viden” med udgangspunkt i henholdsvis FLUX og BLUZ-artikler om samme emne - med blå baggrund til puslinge til væbnere og med lysegrøn baggrund til seniorvæbnere og opefter. Under fanen “Andagter” kan man finde respektive andagter til tankestarterne.

Har du en ide til en ny tankestarter så skriv den til tro@fdf.dk

Efteråret 2017

Foråret 2017