Bibelens og salmebogens sammensætning og brugsmuligheder

Derfor tager vi mærket

Som organisation med afsæt i folkekirken er det nyttigt at forstå, hvordan bibelen er sammensat, og hvordan man finder rundt i den. Det samme gælder salmebogen.

Aktivitetsforslag 1

Salmestafet: Første barn får et salmenummer og skal løbe frem til en salmebog, der ligger på et bord eller lign, slå op på salmen og sige eller synge det første vers (evt. på en hjemmelavet melodi) og løbe tilbage.

Aktivitetsforslag 2

Bibel-kodeknækning Få forskellige bibelkoder – finde ud af hvilken tekst der ligger bag. (Se nærmere under vejledning).

Aktivitetsforslag 3

Lav en sandt-eller-falsk-quiz om forskellige påstande i Bibelen og brug det som udgangspunkt for en samtale om, om man kan/skal tro på alt, hvad der står i Bibelen.

Vejledning

Vejledning til salmestafet: Man kan som leder på forhånd vælge nogle salmer som man tror børnene kender eller man kan blot foreslå et tilfældigt tal mellem 1 og 791.

Vejledning til Bibel-kodeknækning: Bibelsteder angives som regel med en ”Kode” bestående af navnet på det enkelte skrift (som regel forkortet), kapitlet og verset i kapitlet, f.eks. Johannesevangeliet (Johs.) 3,16, som kaldes ”den lille Bibel”.

Man kan enten blot give bibelstedet eller man kan bruge bibelstedet og angive et nummer ord i teksten, f.eks. Johs. 3,16, ord nr. 4 = ”Gud” og bruge disse ord til at sammensætte en sætning. Man kan finde bestemte tekster ved at bruge søgefunktionen på Bibelselskabets hjemmeside.

Spørgsmål til sandt/ falsk: Adams og Eva havde tre sønner som hed Rip, Rap og Rup (falsk), Metusalem levede i 969 år (sandt?), Moses tog 2 dyr af hver slags med i arken (falsk, det var Noa, der gjorde det), David dræbte kæmpen Goliat med en stenslynge (sandt?), Moses mødte Gud i en brændende tornebusk (sandt?), Jesus blev født i Jerusalem (falsk, han blev født i Betlehem), Jesus gik på vandet (sandt?), Jesus blev hængt (falsk, han blev korsfæstet), Jesus stop op fra de døde (sandt?). - De sande udsagn er sande ifølge Bibelen, men er også omdiskuterede, derfor spørgsmålstegnet.

Vigtigt: Du skal som leder turde tale åbent omkring, hvad du selv tror. Det er helt naturligt ikke at have svar på alt. Sammen kan vi nogle gange komme tættere på et svar.

Oplevelse

At få indsigt i bibelens og salmebogens sammensætning og brugsmuligheder.

Nummer

9

Mærketråd

Kirkemærket

Tilbage