At være “Musikmester”

Derfor tager vi mærket

Vi tager mærket, for at børnene/de unge bliver bevidste om deres viden inden for musik ved at den sættes i spil. Vi ønsker, at børn og unge oplever selv at kunne skabe underholdning for hinanden.

Aktivitetsforslag 1

Lav en musikquiz Lad først FDFerne prøve en musikquiz, som lederne har forberedt. Derefter laver de selv en quiz – enten i grupper for hinanden eller én samlet quiz, som en anden klasse så prøver.

Aktivitetsforslag 2

Tag på musikløb I kan lade jer inspirere af ovenstående aktivitetsforslag, musikquiz. Med løbsformen tilføjes i højere grad bevægelse og udfordringer på store områder.

Aktivitetsforslag 3

Opfind en leg ud fra en sang.

Vejledning

1: Til både ledernes og børnenes/de unges quiz kan I overveje: - Skal March og lejr inddrages i quizzen? - Skal der være svarmuligheder? - Skal der være spørgsmål, hvor der skal lyttes til sang/musik? - Skal der nynnes/fløjtes/tegnes/mimes? - Skal der være farverige papskilte, der vendes undervejs? - Skal der bruges projektor: F.eks. PowerPoint el. Kahoot? - Skal der trækkes sedler undervejs med tilfældige spørgsmål? - Skal der være forskellige kategorier af spørgsmål? - Skal der føres point eller skal der være en spilleplade?

2: Der kan f.eks. laves en post, hvor forskellige kunstnere hænger som billeder på træer. Man skal så f.eks. forbinde sangtitler med de rigtige billeder. Det giver også et lag, at musikaktiviteterne laves ude i det fri – det kan udfordre FDFerme at skulle mime en bestemt sang på byens torv. Løbsformen kan vare længere, hvorimod musikquizzen kan være en intensiv aktivitet. I kan også vælge, at deltagerne undervejs indsamler linjer til en sang, der til sidst skal synges. De kan også ved hver post få et lille rytmisk instrument, så de til sidst skal lave et stompnummer.

3: Brug jeres viden om sange, herunder personer og handlinger i sangene. Det kan meget vel være sange fra March og lejr. Ud af en sang skal I finde på jeres egen leg. Lederne kan forberede en leg, men børnene/de unge kan også være med til at finde på. Eksempel på leg: Musen Hannibal Lav en bane bestående af to murerspande (eller tilsvarende). Den ene spand er Grenå og den anden er Hundested. Mellem spandene er der hav, men der laves også en mågeø midt mellem spandene ved at lave en cirkel af reb.

Inddel jer i grupper á 3 personer: En kok, en styrmand og en sildemåge. Hver gruppe er enten på hold Grenå eller på hold Hundested og starter ved deres egen havn (spand). Kokken stiller sig bag styrmanden og lægger sin ene hånd på styrmandens skulder. Sildemågerne kan flyve frit omkring.

Rundt omkring i havet lægges der sild i form af f.eks. bolde eller klodser. I hver gruppe skal sildemågen samle én sild op ad gangen og give den til sin egen kok – altså kun til sin egen kok, for de tre er ”bedste venner”. Kokken har kun én ledig hånd og skal holde så mange sild som muligt. Styrmanden skal bevæge sig selv og kokken skiftevis rundt om Grenå-spanden og om Hundested-spanden. Når kokken er ved sit eget holds spand, skal sildene smides ned i denne.

Engang imellem kalder en leder, at der er tåge – evt. med et tågehorn. Det betyder, at alle sildemågerne skal ”hvile sig” ved at mødes på mågeøen og synge tredje vers af Musen Hannibal (eller evt. alle versene). Den måge, der kommer sidst hen til mågeøen, skal synge for. Der synges ikke, før alle er samlet.

Fjerde gang der kommer tåge, er legen slut og hvert holds spand med sild tælles op. I kan bytte roller og lege igen. Hvert hold kan også have én mus (dvs. to i legen i alt). Musene løber hen og hilser på modstanderholdets måger, hvilket betyder, at de er nødt til at smide deres sild. Find selv på en bestemt måde, man skal hilse på hinanden på. Tre high fives? Danse om hinanden? Man kan også skulle sige bestemte ting, f.eks.: Mus: ”Hej Måge” Måge: ”Halløj Mus” Mus: ”Er det dig, Åge?” Måge: ”Næh, men stik mig et knus!”

Inspiration

Sange fra March og lejr kan findes på www.spotify.com Lav din egen quiz på www.kahoot.com eller jeopady-quiz på www.jeopardylabs.com.

Oplevelse

At være “Musikmester”.

Nummer

6

Mærketråd

Musikmærket

Tilbage