Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Ved dette verdensmål handler det om at få skabt de bedst mulige byer rundt om i verden, som kan holde til at flere mennesker flytter til.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Designet af en bæredygtig by betyder blandt andet, at der skal tænkes i gode og nye løsninger for brug af strøm - hvad man gør med affald - hvordan man laver gode vejsystemer - hvordan man kan komme rundt i bus, tog og metro - og ikke mindst hvordan der stadig vil være nok mad og jobs til dem, som bor i byerne.

Mødeaktivitet

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Introduktion til verdensmålet

(Neelam fortæller) I dag skal vi gå på opdagelse i et nyt verdensmål, men inden jeg afslører hvilket mål det er, så skal I allerførst svare på et spørgsmål: Hvor mange af jer bor i en by? (ræk hånden op). Højst sandsynligt vil et overtal af gruppen kunne svare ja til det spørgsmål, og det vil derfor understøtte den følgende pointe;

Okay, så ud af de 100 mennesker (sæt selv tal ind) I er her på sommerlejren, så bor I næsten allesammen i byen. I Nepal hvor jeg kommer fra, bor vi næsten allesammen ude på landet. Jeg bor selv i en lille bitte landsby hvor der ikke er mange huse men en masse marker. På verdensplan, bor ca. halvdelen af jorden befolkning i byer ligesom jer, mens den anden halvdel bor på landet ligesom mig. I 2050 (altså om ca 30 år), regner man med, at ⅔ af jordens befolkning, vil bo i byer ligesom jer - og det gør jeg måske også til den tid.

Men for at det kan lade sig gøre, skal byerne gøres større og passes til, så der er plads til at flere mennesker kan bo der. Nogle steder i verden kan det dog betyde, at når byen bliver udvidet og gjort større, så giver det plads til mere fattigdom og kriminalitet. Ved dette verdensmål - Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund, som vi i dag skal arbejde med, handler det om at få skabt de bedst mulige byer rundt om i verden, som kan holde til at flere mennesker flytter til. Det betyder blandt andet, at der skal tænkes i gode og nye løsninger for brug af strøm - hvad man gør med affald - hvordan man laver gode vejsystemer - hvordan man kan komme rundt i bus, tog og metro - og ikke mindst hvordan der stadig vil være nok mad og jobs til dem, som bor i byerne. Der skal altså tænkes nyt i, hvordan man bygger en by op på en bæredygtig måde. Og det bliver også opgaven for jer i dag. I skal designe jeres egen drømmeby, som kan leve op til nogle bestemte krav, som I bliver stillet overfor. Jeg håber I er klar!

Aktivitet

Aktiviteten er kreativ og skal foregå i hold på tværs af klasser. Det er vigtigt med både ældre og yngre på holdet, da de ældste nok lettere kan få tænkt i nogle smarte systemer for byen, og de yngste kan bygge løs og være kreative. Holdene får udleveret et stykke papir/pap, som viser det område de må bygge deres drømmeby indenfor. Nogle har fået større - andre mindre. Derudover trækker hvert hold 2-5 benspænd for deres by, som de skal bygge efter. Se forslag til benspænd nedenfor - og tilføj gerne flere. Nogle hold må gerne få det samme benspænd. Holdene skal ud af genbrugsmaterialer og andet, skabe deres egen by ud fra disse benspænd på det område, de har fået givet. De har god tid til opgaven (ca. 2 timer) og kan virkelig gøre sig umage med det. Når de er færdige, præsenterer alle hold deres byer og de principper (benspænd) de har bygget ud fra.

Forslag til benspænd Der skal være plads til X-antal mennesker i jeres by (alle hold får dette benspænd)

Der skal være plads til X-antal skoler i byen

Der skal være plads til X-antal hospitaler i byen

Byg i højden (gerne til gruppe, der er blevet givet et mindre areal)

Lav et smart system for affald

Der må ikke være biler i jeres by, så lav et system for, hvordan man kommer rundt

Der er ikke plads til fysiske indkøbscentre, så lav et system for, hvordan man får mad.

Der er ikke plads til parker eller andre grønne arealer i jeres by, men folk har alligevel brug for at komme ud, så gør plads til dette i jeres by på anden vis

Materialeliste

Kreakassen – sakse, lim, farver, tape

Genbrugsmaterialer – papkasser, toiletruller, mælkekartoner

Byområde i karton/papir

Benspænd (skriv på små sedler og fordel dem)

Refleksion

Efter holdene har løst opgaven og de hver især har præsenteret deres by og benspænd for hinanden, sluttes aktiviteten af med disse spørgsmål, som enten kan stilles i plenum eller i grupperne:

Hvad var det sværeste princip/benspænd at bygge ud fra?

Hvilke udfordringer har der været i den by I bor i?

Hvor kunne I helst tænke jer at bo i fremtiden? By eller på land.

Deltagere

2 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Materialer

Deltagere

2 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Inde/ude

Indendørs