Verdensmål 6 - rent vand og sanitet

Herhjemme i Danmark kan de flest bare tænde for vandhanen, og så har vi frisk og rent drikkevand, hvilket jo er dejligt nemt. Sådan er det desværre ikke for alle i verden.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Hvordan tror I vandet kommer ud af vores vandhaner her i Danmark? Kan I forestille jer at der ikke var vand i vandhanerne og at I skulle hente vand flere kilometer væk, hvis I havde brug for det? Vand er faktisk ikke en uendelig ressource og selvom vi lever i Danmark hvor det kan virke sådan, fordi der altid kommer vand ud af vandhanen, så kan det i perioder, hvor der er rigtig varmt, være svært at følge med i vores vandforbrug med at få det pumpet op af jorden og renset det. Og rensning af vand kræver en masse energi, hvilket skader miljøet. Derfor er det vigtigt at man sparer på vandet så meget man kan så vi passer på vores natur så meget som overhovedet muligt.

Mødeaktivitet

Rent vand og sanitet

Introduktion til verdensmålet

(Neelam fortæller) Velkommen til verdensmål 6 hvor vi skal arbejde med at sikre rent vand og god hygiejne til alle mennesker i verden! Herhjemme i Danmark kan de flest bare tænde for vandhanen, og så har vi frisk og rent drikkevand, hvilket jo er dejligt nemt. Sådan er det desværre ikke for alle i verden. Næsten halvdelen af verdens befolkning (ca. 3 milliarder mennesker) har ikke nok vand der hvor de bor. Sådan er det også der, hvor jeg kommer fra i Nepal. Mange mennesker lever steder, hvor det er meget varmt og tørt og hvor vandet fra søer og floder har det med at forsvinde. Og andre ligesom mig, lever steder hvor det ikke er så varmt, men hvor der bare ikke er adgang til vand fordi der ikke er penge nok til at bygge det der skal til, for at pumpe det op af jorden. Men det vil vi gerne ændre her i verden og derfor har vi lavet verdensmål nummer 6, som handler om at sikre at alle i verden har adgang til rent så alle kan få rent drikkevand og komme i bad.

Aktivitet

Denne aktivitet er todelt; Forhindringsbanen, hvor de skal hente vand. Bygge vandrør fra kilden til landsbyen. Aktiviteten er i hold med deltagere fra forskellige klasser.

Forhindringsbanen: Introduktion: I er her ankommet til en lille landsby. Her er ingen vandhaner, hvor man lige kan fylde et glas med vand, hvis man er tørstig. Hver dag går alle fra byen, både børn og voksne, hele vejen ned til en kilde, hvor de henter vand. Vejen til vandkilden er lang og fyldt med udfordringer. Vi vil gerne hjælpe dem her i byen, og derfor skal vi alle hente vand fra vandkilden.

For at illustrere den lange og farlige vej, som landsbyens beboere skal på for at hente vand, så skal børnene selv prøve at hente vand fra vandkilden. Alle hold får udleveret én spand, som de tager med op til vandkilden for at hente vand. Vejen hen til vandkilden er ikke en forhindringsbane, og holdene går derfor direkte op og fylder deres spand med vand. Vejen fra vandkilden og tilbage til landsbyen består dog af en masse forhindringer. Banen er delt op i etaper, så holdet er nødt til at dele sig op og lave en stafet for at transportere vandet fra kilden og tilbage til landsbyen. Når de kommer til banen, har de deres sorte murerspand, som de stiller 5 meter fra 1. murerspand. Vandet fra den sorte murerspand skal nu transporteres til den 5. murerspand, og undervejs skal det forbi de fire andre murerspande. Mellem hver murerspand er der et område, der er 5 meter langt. I hvert område ligger der et transportmaterale, som bruges til at transportere vandet videre.

Eksempel på transportmaterialer:

Område 1: Plastikrør med huller i

Område 2: papkrus

Område 3: skovle

Område 4: Store sprøjter

Område 5: Skuresvampe

Når holdet har fået fyldt den sidste spand med nok vand, så er de færdige med den første del af aktiviteten. I bestemmer hvor meget vand er nok 😉 NB: Hvis aktiviteten skal gøres nemmere eller sværere kan antallet af spande mindskes. I kan også gøre områderne kortere eller ændre transportmaterialerne til nogle materialer, som nemmere kan transportere vand eller I kan lave forhindringsbaner undervejs mellem spandene, som gør det sværere at transportere vandet fra den ene spand til den næste.

Bygge vandrør: Introduktion: Efter i nu har prøvet at hente vand som landsbyens beboere gør hver eneste dag, så må I også godt kunne se, at det er en meget hård og besværlig måde at hente vand på flere gange dagligt. Derfor havde jeg tænkt, at vi skulle hjælpe byen endnu mere. For at sikre en mere sikker adgang til rent drikkevand, så skal vi bygge nogle vandrør fra vandkilden og ned til landsbyen.

Vandrørene der skal bygges, kan minde om en lang kuglebane, men i stedet for, at en glaskugle skal kunne komme igennem, så skal man kunne hælde vand fra den ene ende, og det skal kunne komme ud af den anden ende. I har lagt en masse materialer frem, som holdene kan bruge til at bygge deres vandrør. Det kunne være gamle vandslanger, rør og andre ting, som I tænker kan transportere vand. NB: Afhængig af hvor mange materialer I har til at bygge vandrør, så kan i slå holdene sammen, så de er flere om at bygge et rør.

Tips: Vandkilden kan med fordel placeres oppe på en bakke, så er det nemmere at lave et lave et vandrør, hvor vandet nemt kan løbe. Vandkilden kan egentlig være hvad som helst. Det kan være en spand, en vandslange eller noget andet, som kan give vand til børnene. For at skabe lidt spænding i vandforhindringsbanen, så kan det gøres til en konkurrence. Men husk på at I har god tid til det hele.

Materialeliste

En vandkilde. Det kan være en stor spand fyldt med vand, en haveslange eller andet der kan forsyne holdene med vand. En masse murerspande. Her i eksemplet er brugt 6 murerspande pr. hold. Transportmaterialer, f.eks.: Plastikrør med huller i, skuresvampe, store sprøjter, rummelige skovle og papkrus. Materialer til at bygge vandrør. F.eks. gamle afløbsrør, haveslanger, presenning i spænd.

Deltagere

1 - 1000 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

120 - 120 min.

Materialer

Deltagere

1 - 1000 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

120 - 120 min.

Inde/ude

Udendørs