Verdensmål 4 - kvalitetsuddannelse

I denne aktivitet skal FDFerne på egen krop opleve hvor forskellige skoler i verden kan være.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Mange tænker nok ikke over at de fleste skoler i verden ikke er ligeså gode som dem vi kender i Danmark. I et land som Nepal hvor Naleem går i skole, er det helt almindeligt at skolerne på landet kun har en kridttavle i klasselokalet, og hvor alt undervisningen handler om at lære udenad - også for de helt små børn. Samtidig kan det være dyrt at sende børn i skole, så børn af fattige forældre ikke har råd til at sende alle deres børn i skole.

Mødeaktivitet

Kvalitetsuddannelse

Introduktion til verdensmålet (Neelam fortæller)

Verdensmål nr. 4 handler om at alle i verden skal have adgang til kvalitetsuddannelse, og at alle har mulighed for at lære hele livet igennem. Igennem de seneste 20 år er der sket enorme fremskridt i hvor mange børn der kommer i skole, men i mange områder af verden er der stadig for mange børn der ikke har mulighed for at komme i skole, og dermed lærer de aldrig at læse, skrive og regne. Jeg er så heldig at min familie er med i et kollektiv, der sikrer os et overskud, der betaler for at min bror og jeg kan gå i skole.

Aktivitet

Børnene deles i fire ca lige store hold. Hvert hold sendes til en af posterne og får en time her til at forberede sig på at lave en opgave - fx. at gennemføre en forhindringsbane. Opgaven skal demonstrere deres læring for at se forskellen på deres læring ud fra deres forskellige forudsætninger holdene har haft på de forskellige poster.

Forberedelse af leder: lav en forhindringsbane væk fra kredspladsen eller et andet sted, hvor børnene ikke kan se den.

Post 1: Her kan børnene få lov til at observere andre gennemføre banen samt få en tegning af banen

her uddeles tegninger af banen, og der fortælles hvordan man kommer igennem den man kan sætte børnene til at lave agility-øvelser eller armbøjninger/mavebøjninger for at forberede dem Børnene får et besøg ved banen, hvor de kun må se på, hvordan de andre prøver at gå igennem den - men ikke selv få lov at prøve

Post 2: Børnene har en lærer (leder) til rådighed sammen med den bane de skal gennemføre og har så en halv time til at øve sig på banen og lære den at kende. det er den praktiske tilgang og øvelse-gør-mester-teorien

Post 3: Børnene skal først gå en tur på 20 minutter (for at illustrere at skolen er placeret langt væk) hvorefter de får 20 minutter med en lærer (leder) der kun har en kridttavle til rådighed og endvidere ikke har set den bane de skal gennemføre, og har derfor ikke mulighed for at give dem den undervisning de har brug for. Afslutningsvis skal de gå 20 minutter tilbage til landsbyen igen, inden de kan starte banen. De 20 minutters gang i hver ende af aktiviteten skal symbolisere forskel i tilgængelighed for læring. Nogle skal flytte sig meget langt for at komme i skole og får dermed mindre tid til læring eller fritid Kridttavlen er symbol på en ressourceknaphed i skolen, som har indvirkning på kvaliteten.

Post 4: Børnene har 20 minutter sammen med en lærer (leder) der er dybt uengageret og ikke er interesseret i at lære fra sig. Han falder i søvn og virker ligeglad med børnenes tilstedeværelse. Børnene har her også adgang til skitser af forhindringsbanen

I de sidste 30 minutter skal børnene i holdene gennemføre den opsatte forhindringsbane med bind for øjnene med de forskellige udgangspunkter de har erhvervet sig. Tag afslutningsvist en snak med børnene og hvor forberedte de hver især syntes de var til at klare forhindringsbanen. Undervejs holder lederne øje med, hvor godt deltagerne klarer sig - for eksempel kan der gives strafpoint hver gang en forhindring ikke gennemføres korrekt.

Forslag til andre aktiviteter

Hvis det ikke er muligt at bygge en forhindringsbane, så kan der læres færdigheder i andre ting f.eks.: bål ud af kun naturmaterialer, dyst i plante genkendelse quiz i verdenssituationen (Hans Rosling), lær et nyt spil/leg hvor holdene så skal dyste efterfølgende (nogen får den teoretiske viden og strategier, nogen spiller meget (øver sig), nogen ser andre spille, nogen kombinerer teori og praksis)

Materialeliste

Materialer til forhindringsbane (brug fantasien, f.eks. rafter, minestrimmel, huggeblokke eller hvad der nu lige er til rådighed) Kridttavle og kridt (evt. whiteboard og tuscher) Tegninger/skitser af forhindringsbanen

Deltagere

4 - 50 personer

Alder

7 - 18 år

Varighed

120 - 180 min.

Materialer

Deltagere

4 - 50 personer

Alder

7 - 18 år

Varighed

120 - 180 min.

Inde/ude

Udendørs