Verdensmål 17 - partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvilking og øg midlerne til at nå målene

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Dette løb handler om, at alle gør det så godt de kan for at kunne dele ud af hvad man har, uden nødvendigvis at forvente noget igen. Selvom at det nu er rarest når man deler overskuddet. Verdensmål nr. 17. handler om partnerskaber for handling, det handler om at hjælpe hinanden og dele med hinanden for at opnå de fælles mål vi har sat os for. Der er også mange problemer, som kun kan løses, hvis vi hjælper hinanden. Nogle problemer har ingen grænse, som fx corona-pandemien og klimaforandringer. Hvis ikke vi, og landene samarbejder om at løse problemerne, så vil de bliver rigtigt svært at løse.

Mødeaktivitet

Partnerskaber for handling

Introduktion til verdensmålet

Verdensmål nr. 17 handler om vi gennem samarbejde skal hjælpe alle lande til at nå de andre 16 verdensmål. Selvom at de rige lande som fx Danmark er rigtigt gode til at give de fattige lande som fx Nepal penge, så har der været nogle kriser som skyldes konflikter eller naturkatastrofer. Dette gør at mange fattige lande stadig har brug for hjælp. Formålet er at styrke samarbejdet mellem de fattige lande og de rige, og de fattige lande imellem. Ved at fremme den internationale handel og støtte til at udviklingslandene kan sælge mere, vil det bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent for alle.

Aktivitet

Børnene deles ud i mindre grupper af 6-10 personer. Grupperne skal være blandede, så der er personer med forskellige styrker og svagheder. Løbet er et lagkageløb, men hver gruppe får forskellige ting, så én gruppe får lagkagebunde, én får fløde, én får kagecreme osv. Til sidst skal de blive enige om at dele det som de har lyst til, eventuelt så der er en for dem der ikke kan lide fløde, bananer eller andet. Det er op til jer som ledere, hvad I synes der skal i lagkagen, eller om det skal være noget andet de skal samle det til til sidst, for eksempel frugtsalat. Point er skrevet til at give 1-5 enheder. Dette kan selvfølgelig tilpasses efter hvor mange holde der er, ligesom fordelingen af “enheder” på posterne også kan tilpasses til, hvor mange grupper der er.

Post 1: Materialer: Billede/tegning, eller LEGO-klodser til at bygge figurere af. Én fra gruppen skal forklare et billede eller en figur uden at kunne se resten af gruppen. Resten af gruppen skal bygge figuren eller efterligne billedet. De må alle gerne snakke sammen, men må den ene og resten af gruppen må ikke se hinanden. Billedet eller figuren skal være tilpas svær til at det tager 10-15 minutter at forklare. Ud fra hvor svær figuren er og hvor godt de samarbejder modtager de 1-5 enheder.

Post 2: Materialer: 6 rafter med mærkede ender, min. fire par handsker der også er mærket med farver. Sammen skal gruppen bygge en tre-buk. De seks rafter er mærket med farver i enderne. De ender der har samme farve skal mødes.

Rafte: gul-blå

Rafte: gul-rød

Rafte: gul-grøn

Rafte: grøn-blå

Rafte: grøn-rød

Rafte: blå-rød

Dertil skal de hver have en eller to handsker på, alt efter hvor mange de er i gruppen. Handskerne er også mærket ved farver, og de må kun røre ved den rafte ende, der har samme farve som handsken. Så, har du en rød handske på, må du kun røre ved de røde ender på rafterne. Gruppen skal derfor samarbejde om at binde og holde rafterne. Alt efter tid og samarbejde for gruppen uddelt 1-5 enheder.

Post 3: Materialer: Gåderne udprintet uden svar, da det kan være nemmere at løse for nogen, hvis de selv læser dem. Nogle er stærke og modige, mens andre er kloge og hurtige! Her skal de samarbejde om at løse gåder, og blive enige om et svar. Der var engang en landmand der havde 7 døtre. Hver datter havde 1 bror. Hvor mange børn var der i familien? (Landmanden har 8 børn. 7 piger og 1 dreng) Hvordan kan man ved hjælp af en 3 og en 5 liters dunk uden afmærkninger, finde frem til præcis 4 liter vand. Man har al den vand til rådighed, som man vil.

(3L dunk = A, 5L dunk = B.

Løsning 1: Fyld B. Fyld derpå A fra B. Nu er der 2L i B og 3L i A. Spild indholdet af A. Hæld B over i A. Der er nu 2L i A og B er tom. Fyld B op. Hæld fra B over i A indtil A er fuld. Da der er 2L i A kan der hældes 1L over fra B. Der er nu 4L i B.

Løsning 2: Fyld A. Tøm derefter A over i B. Fyld A igen. Hæld så meget som muligt fra A over i B. Nu er der 1L i A og 5L i B. Tøm B ud på jorden. Hæld den ene liter fra A over i B. Fyld A. Tøm A over i B. Vupti præcis 4L i dunk B.

Hvad tilhører dig, men bruges mere af andre? (Dit navn)

Der er 2 fædre og 2 sønner på fisketur. Hver person fanger én fisk. I alt var der kun 3 fisk. Hvordan kan det gå op? (Der var en bedstefar, hans søn og hans barnebarn)

Hvad har en tommelfinger og fire fingre, men er ikke i live? (En handske)

Nævn 3 dage i træk. Du må ikke bruge mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag. (I går, i dag og i morgen)

Hvis du har mig, ønsker du at dele mig. Hvis du deler mig, har du mig ikke længere. Hvad er jeg? (En hemmelighed) To piger er født ad den samme mor, på den samme dag, på samme tidspunkt, i samme måned og år, og alligevel er de ikke tvillinger. Hvordan kan det være? (De to piger er to af et sæt af tvillinger)

Fodrer du mig og jeg lever, men giv mig vand og jeg dør. Hvad er jeg? (Ild)

Du overhaler andenpladsen. Hvilken plads er du nu på? (Andenpladsen)

Alt efter hvor mange gåder de løser og hvor godt de samarbejder får de 1-5 enheder.

Post 4: Materialer: Træstub/plade med snore i, vandflaske eller drikkedunk, 2 kegler til afmærkning. Gruppen fordeler sig ved de forskellige snore på stubbe/pladen. Vandflasken er placeret på midten af stammen og hodler skal nu transportere denne, uden at den vælter, fra den ene kegle/afmærkning til den anden. For hver gang de får den fra den ene ende til den anden uden at spilde vand får de et point. Vælter vandflasken samles den op igen, men denne runde giver da kun et halvt point. De har 10 minutter til at transportere vand mellem de to kegler. Alt efter hvor mange gange de når frem og tilbage, og efter samarbejde får de 1-5 enheder.

Post 5: Materialer: A4-papir Gruppen får udleveret et par A4 ark, og får at vide, hele gruppen skal igennem papiret. De skal selv udtænke en løsning. En måde de kan løse det på, er at rive papiret sådan, til et langt “sneglehus”, hvorefter der prikkes hul i den ene ende af “sneglehuset”, således at det kan rives/deles i to, hvilket til sidst kommer til at udgøre en stor cirkel. Der er mange forskellige måder at gøre det på, så giv dem god tid til at snakke sammen om en løsning. Hav eventuelt en “cirkel” klar, til inspiration hvis de har svært ved at komme i gang. Alt efter hvor godt de samarbejder og lytter til hinanden får de 1-5 enheder.

Post 6: Gruppen skal stå i en cirkel og kigge ned i jorden. De skal uden at kommunikere tælle til 20 uden to siger det samme tal på samme tid. Alt efter hvor godt de samarbejder får de 1-5 enheder.
Materialeliste

Tegning/billede, eller LEGO-klodser

6 rafter med farvede ender

Min. fire par handsker der er mærket med farver

Gåderne udprintet uden svar, da det kan være nemmere at løse for nogen, hvis de selv læser dem

Træstub/plade med snore i

Vandflaske eller drikkedunk

2 kegler eller lignende til afmærkning

A4-papir

Ingredienser til lagkage, frugtsalat eller hvad I nu synes vil

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Materialer

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Inde/ude

Udendørs