Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

I denne aktivitet skal FDFerne konfronteres med at blive udsat for ulige løn, hvor de udpegede mænd og kvinder får forskellig løn for det samme arbejde.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Langt de fleste ser mænd og kvinder som ligestillede, og ligesom det er beskrevet i menneskerettighederne skal have lige mange rettigheder og muligheder. På trods af det, ser vi at der stadig er stor forskel mellem køn på både fx løn, men også hvem der tager barselsorlov, hvem der står for madlavning, husarbejde og børnepasning i hjemmet. Oplever I at der er stadigvæk er særlige forventninger til nogle af kønnene, fx at kvinder skal være mere familieorienterede end karriereorienterede eller at mænd skal sørge for ikke at vise følelser?

Mødeaktivitet

Ligestilling mellem kønnene

Introduktion til verdensmålet (Neelam fortæller)

Verdensmål 5 handler om at ligestilling mellem kønnene og om at styrke piger og kvinders rettigheder og muligheder. I et land som Danmark er vi kommet langt med ligestilling, og selvom vi ikke er nået i mål her i Danmark endnu, så går det noget værre med ligestillingen mange andre steder i verden. I nogle lande kan kvinder fx ikke blive skilt fra deres mand, med mindre manden giver deres tilladelse til det. I Nepal er det meget normalt, at mænd tager til andre lande som fx Indien for at finde arbejde, for at kunne sende penge hjem til familien.

Aktivitet

Deltagerne deles ind i par af en mand og en kvinde (det behøver ikke være dreng-pige, men i hvert par udpeges en mand og en kvinde). Mændene har som udgangspunkt mulighed for at tjene flere penge end kvinderne per time. Lønnen for at arbejde er 5 kroner pr. time for mænd og 3 kr. pr. time for kvinder. Arbejde i hjemmet (husarbejde, indkøb, børnepasning og afslapning er ikke lønnet.

Hver time i spillet er illustreret ved 5 min i virkeligheden. Efter hver 5. minutter ‘stoppes tiden’ og der udbetales evt. løn og der er tid til at de kan aftale hvad der skal ske i den næste periode. Spillet er slut når de 12 timer (60 minutter) er gået, og dagen dermed er slut og familien skal i seng.

Sammen skal de lave forskellige opgaver, som skal være et billede på familielivet. Per dag er der 12 timer til både manden og kvinden, som i fællesskab skal løse forskellige opgaver, for at dække deres omkostninger på 15 kroner om dagen.

husarbejde (min. 2 timer per dag)

indkøb (min. 1 timer per dag)

arbejde (intet minimum eller maksimum)

børnepasning (min 1 time per dag)

afslapning/lave ingenting (min 1 time per dag per person)

I løbet af spillet stilles de overfor forskellige nye dilemmaer i som f.eks. Hvem skal nu bruge to timer ekstra på madlavningen? I får et barn og skal derfor på barsel. Hvordan fordeler I den? (altså bliver husarbejde-timeantals-minimummet sat op)

Hvem skal tage tidligt hjem for at hente børn?

Hvem skal bruge tid på at gøre rent i hjemmet?

Hvem skal gå ned i tid på arbejdsmarkedet?

Hvem skal ordne vasketøjet?

Disse beslutninger skal synliggøre de processer, der gør at f.eks. løngab og kønsroller påvirker vores verden og familieliv. Legen kan evt. leges igen hvor der ikke er forskel på løn for at se, hvad der så sker, og hvilke argumenter, der bruges for valgene.

Til sidst ses det hvem der har tjent flest penge og hvordan de har fordelt arbejdet? kontra dem der tjente mindre. Til slut kan I diskutere med børnene om det er retfærdigt og hvordan det kan være svært at være familiefar eller karrierekvinde i denne verden.

Materialeliste

Matadorpenge, penge printet fra papir eller brikker fra et brætspil til at illustrere penge.

Liste med forskellige scenarier fra aktivitetsbeskrivelsen ovenfor.

Evt. ‘stationer’/steder til arbejde, indkøb, og opgaver i hjemmet.

Evt. udklædning til at vise hvem der er manden og kvinden i hvert par.

Deltagere

4 - 50 personer

Alder

12 - 18 år

Varighed

90 - 90 min.

Materialer

Deltagere

4 - 50 personer

Alder

12 - 18 år

Varighed

90 - 90 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs