7.-8. klassekursus

Er du klar til at møde nye venner fra hele landet? Og lære mere om FDF, fællesskab og Gud? Så tag med på 7.-8. klassekursus! 

 • Tid: 14.-18. februar 2022
 • Sted: Limbjerggaard og Rysensteen
 • Aldersgruppe: Alle i 7.-8. klasse
 • Tilmeldingsfrist: 21. januar 2022

Indbydelse og tilmelding er på vej.

 

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannelsespulje, som kan søges af kredse, der ikke kan modtage mere end 50% i kommunalt kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.

 

Et 7.-8. klassekursus er det første kursus i FDFs lederuddannelse. Her bliver du både klogere på FDF og dig selv, samtidig med at kurset forbereder dig på måske at blive lederassistent i kredsen. At være på kursus i FDF er lidt som at være af sted på lejr, hvor man også får lov til at lære en masse nyt.

Udfordringer for både knold og krop

På et 7.-8. klassekursus bliver du undervist i kristendom, hvor du kommer til at snakke med jævnaldrene om det at tro. Der er dramatik, hvor vi leger os frem til en masse grin. Og så skal vi snakke om FDFs ambition og værdier. Din hjerne vil blive udfordret. Bliver du allerede nu forpustet? Det skal du ikke, for din krop bliver også udfordret i form af løb, leg og ballade. Der vil blive grinet og svedt, tænkt og talt, og sammen får vi masser af tid til sang, musik, hyggelige timer med fortælling, lege og traveture i mørket. Vi bor ikke på hotel, så alle hjælper til med det praktiske med madlavning, rengøring og opvask. På den måde lærer du også de andre deltagere meget bedre at kende.

Både sjovt og trygt

Det bedste af det hele er, at det er både sjovt og trygt at tage på 7.-8. klassekursus. Det er nemlig et ret lille kursus, hvor alle lærer hinanden rigtig godt at kende, så du senere kan tage på andre større kurser i FDF og allerede på forhånd kende nogen af de andre.

Once in a life time

Der er kun et minus - man kan kun deltage på et 7.-8. klassekursus én gang. Det gode er, at du får en oplevelse for livet, og at der er masser af andre kurser i FDF senere.

Eksempel på et dagsprogram

07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Vi pauser den
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

Info til forældre

FDF gennemfører årligt fire ugekurser for unge i 7.-8. klasse. Vi har en lang tradition for disse kurser i FDF. Man kan kun deltage på kurset én gang. Kurset ligger i skolernes ferie, men elever fra 8. klasse kan søge om fri, hvis den unge skal på kursus i en undervisningsuge. Erfaringen viser, at en overvejende del af deltagerne senere påtager sig lederansvar i foreningslivet. For medlemmer af FDF er kurset første trin i Landsforbundets lederuddannelse, og det supplerer således den lokale uddannelse, som mange af de unge også er ved at begynde på. Kursusprogrammet afspejler det bedste i nutidigt dansk foreningsliv. Både i undervisningen og det øvrige samvær fokuseres der på de unges adfærd i forhold til gruppen, samfundet og naturen. I teori og praksis øver deltagerne sig i at lede og organisere og skal derved opnå forståelse af, hvad medbestemmelse og medansvar betyder. Der gives i programmet særlig prioritet til følgende områder:

 • kristendomskundskab
 • friluftsliv, natur og orientering
 • sang og musik
 • leg og idræt

Formål 

Det er 7.-8. klassekursernes formål at:

 • give deltagerne en indføring i kristendommens grundbegreber samt en oplevelse af kristendommen som nærværende og betydningsfuld.
 • bevidstgøre deltagerne om deres muligheder og ansvar som unge i et moderne demokratisk samfund og som medlemmer af en demokratisk organisation.
 • give deltagerne en forståelse af FDFs ambition og generelle værdier samt styrke deltagernes engagement i det lokale foreningsarbejde.

Pris

Prisen for kurset er 1735 kr., hvoraf huslejeandelen udgør 530,02 kr. Kredsens kasserer får en regning for din deltagelse efter kurset. Der ydes rejsegodtgørelse efter FDFs gældende retningslinjer, der kan findes på FDF.dk/kursus.

Tilmelding

Tilmelding er på vej på på FDF.dk/tilmeld inden fristen 21. januar 2022. Tilmeldingen er bindende. Afbud accepteres kun ved dokumenteret sygdom. På hvert kursus er der højst plads til seks deltagere fra hver kreds.

Transport

Rysensteen

Der vil være fælles gåtur fra Københavns Hovedbanegård. Instruktørerne vil være til stede i god tid, klar til at tage imod dig. Nærmere tidspunkt følger i deltagerbrevet.

Limbjerggaard

Info er på vej.

Indkvartering

Deltagerne indkvarteres i 2-, 4-, 6- eller 8-mandsrum med piger og drenge hver for sig.

Deltagerbrev og deltagerbevis

Senest ti dage før kursets start får du et deltagerbrev per mail med praktiske oplysninger. Hvis du ikke kan finde det i din indbakke, så tjek dit spamfilter. Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og du får et bevis for din deltagelse.

Fototilladelse

Med din tilmelding tillader du offentliggørelse af billeder taget af dig på kurset på FDFs hjemmeside og i andre af FDFs skrevne medier. Ønsker du ikke dit billede offentliggjort, skal du skrive det i forbindelse med din tilmelding.

Kontaktperson

Ved spørgsmål angående tilmelding kontakt: Anna Buur Vistesen Tlf.: 41 73 11 90 Mail: anna@fdf.dk Spørgsmål op til og under selve kurset rettes til kursuslederne på de to kurser, hvis kontaktoplysninger fremgår af deltagerbrevet.