Kursus i landsdelen

Få udsyn og perspektiv på leder-opgaven ved at tage på kursus i din landsdel

Foto: Thomas Grinderslev

En kursusaften med udsyn, fællesskab, refleksion og ny viden

Kursus for nye og kommende ledere afholdes hvert halve år af FDFs forbundssekretærer. Alle nye og kommende ledere, som er i gang med "Oplæring i kredsen" eller allerede har færdiggjort forløbet kan deltage på kurset.

Kurset er en obligatorisk del af FDFs grundlæggende lederuddannelse, som alle ledere i FDF skal gennemgå.

Formålet med kursusaftenen er at åbne for det FDF, som ligger uden for kredsen. Deltagerne bliver introduceret til det som binder os sammen i FDF, herunder formål, ambition, værdier, pædagogik og historie.

Kurset giver også deltagerne indblik i FDFs organisering og struktur.

På kurset får deltagerne også rum for at reflektere over deres første tid som leder i FDF, og sparre med andre nye og kommende ledere om deres første erfaringer som ledere.

Kurset indeholder også mulighed for at dykke ned i et af temaerne fra "Oplæring i kredsen", hvor forbundssekretærerne får mulighed for at give deltagerne et ekstra lag teori eller praktiske erfaring med hjem.

Kursets mål

  • De nye og kommende ledere får kendskab til FDFs formål, ambition, værdier og pædagogik.
  • De nye og kommende ledere får kendskab til FDFs historie.
  • De nye og kommende ledere får kendskab til FDFs organisation.
  • De nye og kommende ledere får kendskab til ansvarsfordelingen mellem FDFs beslutningstagere.
  • De nye og kommende ledere får kendskab til landsforbundets og landsdelens arrangementer og tilbud.
  • De nye og kommende ledere får drøftet deres forskellige kredsvirkeligheder.
  • De nye og kommende ledere får lavet planer for deres kommende udvikling og uddannelse i FDF.
  • De nye og kommende ledere får reflekteret over, hvordan de ser sig selv som ledere, og hvordan de gerne vil være som ledere.
  • De nye og kommende ledere får mulighed for at få en dybere teoretisk og/eller praktisk forståelse for et af de 15 temaer fra ”Oplæring i kredsen”-forløbet.
  • De nye og kommende ledere får inspiration og vejledning til hvor og hvordan de kan lære mere om de temaer, de ønsker at fordybe sig i.

Har du interesse i at se kursusvejledningen, kan du få den udleveret efter aftale med din lokale forbundssekretær.

Kommende kurser

Landsdel 1

Tirsdag d. 24. august
FDF Nørre Uttrup
Gildsigvej 8a, 9400 Nørresundby

Landsdel 2

Mandag d. 30. august
FDF Nørager
Skrænten 12, 9610 Nørager

Landsdel 3

Tirsdag d. 31. august
FDF Lind
Indertoften 3, Lind, 7400 Herning

Landsdel 4

Torsdag d. 23. september
Sletten
Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Landsdel 5

Tirsdag d. 7. september
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19, 6660 Lintrup

Landsdel 6

Onsdag d. 22. september
FDF Fredericia Søndermarken
Skovvej 50, 7000 Fredericia

Landsdel 7

Torsdag d. 9. september
FDF Mosede
Lilleholm 64, 2670 Greve

Landsdel 8

Torsdag d. 9. september
Rysensteen
Rysensteensgade 3, 1564 København V

Tilmelding

Som ny og kommende leder kan man deltage på kurser i alle landsdele, også de landsdele man ikke selv er tilknyttet.

Tilmeldingsfristen til de enkelte kurser er en uge før kursusdatoen.

Tilmelding sker på https://flexbillet.dk/fdf