FAQ

Få svar på dine spørgsmål om Hele Danmarks Familieklub.

Hvad er en familieklub?

En familieklub er et måltidsfællesskab hvor 4-5 frivillige mødes med op til 9 familier en gang hver anden uge i et halvt år.

 

Koster det mig eller kredsen noget at være med?

Det er gratis for både familier og frivillige at deltage. Projektet er støttet af A. P. Møller-fonden, som bidrager med 500 kr. til måltid og 200 kr. til aktivitet pr. gang. Derudover kan de frivillige i samarbejde med projektmedarbejderen finde lokale støttemuligheder.

Pengene udbetales i starten af forløbet, og der skal ikke afleveres et regnskab.

Alle frivillige inviteres desuden på en træningsdag, som svarer til lederuddannelse i FDF. Det er gratis at deltage.

 

Jeg bruger meget af min tid i FDF i forvejen. Er det ikke bare endnu en opgave?

Hele Danmarks Familieklub skal ikke være en ekstra opgave for de FDFere, der føler de bruger alt den tid, de kan og vil. Det kan være en mulighed for de voksne, som er tilknyttet FDF, og gerne vil gøre en forskel for familier, der ikke selv ville opsøge FDF.

Det kunne være tidligere ledere, lejrtanter/-onkler, forældre i kredsen, et bestyrelsesmedlem, en nabo eller en helt anden.

 

Må jeg tage min familie med?

Som frivillig, må du meget gerne tage din egen familie med. Det er en god mulighed for at hele familien kan lave noget frivilligt sammen.

 

Hvad kræver det at være frivillig?

Man forpligter sig som frivillig til at være en del af et team, som mødes med familierne 2-4 gange i måneden i ½ år. Når det halve år er ved at være gået, bliver I kontaktet med mulighed for at køre en omgang mere, men det er intet krav og man kan sagtens takke nej.

Derudover ser vi meget gerne, at man som frivillig deltager i en træningsdag (lederuddannelsesdag i FDF-sprog), hvor man bliver klædt godt på ind i projektet og får mulighed for at sparre ned nye og erfarne frivillige ind i Hele Danmarks Familieklub. Det er gratis at deltage i træningsdagen.

 

Hvad får min kreds ud af det?

Det er en del af arbejdet i Hele Danmarks Familieklub, at man i slutningen af det halve års forløb med familierne fokuserer på brobygning til foreningerne i lokalsamfundet. Hvis en eller flere af de frivillige i klubben er FDFere, vil det være naturligt at invitere børnene med i kredsen. Det giver værdi både for kredsen, og de børn det bliver en del af FDF.