Sådan kan kredsen være med

Vær med til at åbne foreningslivet op for endnu flere familier.

Du og din kreds kan være med til at skabe værdi i jeres lokalområde og åbne foreningslivet op for endnu flere familier og børn. Hele Danmarks Familieklub er en mulighed for at række ud til familier, der endnu ikke har fundet vej ind i foreningslivet.

Du og din kreds kan bidrage til projektet på flere måder.

Vær med til at åbne en klub

For et åbne en familieklub kræver det:

  • 4-5 frivillige, som har tid og lyst til at mødes med op til 9 familier hver anden uge i et halvt år. Som frivillig, kan du tage din familie med.
  • Et sted af mødes. Det kan evt. være i kredshuset eller kirkens lokaler.
  • Op til 9 familier, som medarbejdere i projektet hjælper med at finde.

Som frivillig, kan du bruge alle de erfaringer, du har med dig fra FDF. Derudover kan du finde inspiration i Hele Danmark Familieklubs konceptbog, hvor hele forløbet og en lang række aktiviteter er beskrevet. Alle frivillige tilbydes hvert halve år, at komme på en træningsdag, som svarer til lederuddannelse i FDF. På træningsdag modtager man uddannelse, inspiration og sparring med andre frivillige. Det er gratis både at være frivillig i klubben og at deltage på træningsdagen.

Har du lyst til at være frivillig i en familieklub, kan du sagtens være med, selvom du ikke har et helt team klar. 

Bygge bro til FDF-kredsen

Hele Danmarks Familieklub har familieklubber i hele landet, og da brobygning til det lokale foreningsliv er en vigtig del af projektet, er det oplagt at FDF-kredsen rækker ud til en familieklub og inviterer børnene med i FDF. Det kan I eks. gøre ved at invitere en lokal familieklub ned i kredshuset en aften. Her kan I vise, hvad man laver til FDF og fortælle mere om kredsen. Kontakt en projektkoordinator hos Hele Danmarks Familieklub, hvis I ønsker kontakt til en familieklub.

I familieklubben deltager alle gratis, og der kan være familier, der har brug for økonomisk støtte, hvis børnene skal være med i FDF. Kender I allerede til de lokale muligheder for støtte, kan det være en god idé at oplyse om dem. Dette kan projektmedarbejderen også hjælpe med.

Læs mere om Hele Danmarks Familieklub på deres hjemmeside