Indkaldelse til FDF Landsmøde 2020

I henhold til paragraf 13 stk. 5 indkaldes hermed til ordinært landsmøde på Hotel Nyborg Strand fredag d. 13. november til søndag d. 15. november 2020.

Foto: Thomas Heie Nielsen

I henhold til paragraf 13 stk. 5 indkaldes hermed til ordinært landsmøde på Hotel Nyborg Strand fredag d. 13. november til søndag d. 15. november 2020.

Landsmødedagsorden

Kredse og landsdele opfordres til senest syv uger før landsmødet, fredag d. 25. september 2020, at foreslå kandidater til Hovedbestyrelsen jævnfør Landsforbundets vedtægter paragraf 12 stk. 2a. I henhold til paragraf 13 stk. 5 skal øvrige forslag til landsmødedagsordenen være Hovedbestyrelsen i hænde senest syv uger før landsmødet, det vil sige kl. 12:00 om dagen d. 25. september 2020.

Deltagere

Vedrørende deltagelse i landsmødet henvises til vedtægterne i paragraf 13 stk. 1 og paragraf 13 stk. 4a. Deltagere fra kredse og landsdele udover ovenfor nævnte kan deltage i det omfang, pladsforholdene tillader, såfremt landsmødet godkender tilstedeværelsen.