Lise Aslak Jensen

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

Jeg hedder Lise Aslak, er 34 år og bor i Aalborg. I Aalborg er jeg puslinge-tumlingeleder i FDF Kærby og landsdelsleder for FDF Landsdel 1. Når jeg ikke bruger min energi i FDF, arbejder jeg med frivillige og kræftpolitik i Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg er ansat som områdekonsulent i Nordjylland.

 

FDF-CV

1991-2005: Barn og leder i FDF Skanderborg-Stilling

2013-nu: Leder i FDF Kærby

2015-nu: Medlem af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 1

2017-nu: Landsdelsleder FDF Landsdel 1

2014-nu: Undervist på flere bestyrelses- og kassererkurser på forbunds- og landsdelsniveau

2012-2015: Kasserer i FDF Skanderborg-Stilling

2013-2014: Planlægning og afvikling af Østrigtur for FDF Landsdel 1

2013-2015: Medhjælper på SKS – et enkelt kursus som køkkenchef

2014-2016: Medlem af menu- og forplejningsudvalget til Landslejr 2016

 

Mærkesager

  • Kredsen og kommunen
  • De 19-25 årige – hvad kan vi tilbyde dem?

 

Uddybning

Jeg stiller op til FDFs hovedbestyrelse, da jeg gerne vil være med til at påvirke den udvikling, der sker i FDF, så vi fortsat kan give børn og unge et godt ståsted at møde verden fra.

FDF er en stor forening, og med det følger mange tiltag og udviklinger. Men kernen i det hele er kredsen og det arbejde, kredsene laver. Derfor jeg er meget optaget af, at vi hele tiden har kredsene i fokus, uanset om vi snakker mærker, medlemsudvikling, fastholdelse, de store oplevelser eller fortællingen. Som en del af landsdelsledelsen har jeg deltaget i mange netværksmøder, og jeg oplever, at det vigtige for kredsene er deres hverdag og de rammer lige præcis, de har.

Det betyder også relationen til kommunen, kommunens retningslinjer, som er lavet med afsæt folkeoplysningsloven. Gennem mit tidligere virke som fritidskonsulent i en kommune har jeg været i dialog med mange kredse, som følte sig udfordret af kommunens retningslinjer, fordi kommunen ikke kender til FDF og vores aktiviteter/organisering. Jeg vil bringe denne viden i spil, når vi i FDF og i Landssamrådet drøfter, hvordan vi kan hjælpe og understøtte kredsene bedst muligt med det administrative arbejde.

FDF er en børne- og ungdomsorganisation! Men jeg synes vi i de senere år har haft meget fokus på børnene, hvad med de unge?

I FDF bliver man leder, når man er færdig med at være senior. Men hvilke muligheder er der, hvis man ikke ønsker/er klar til at være leder, men stadig gerne vil være aktiv FDFer? Hvorfor har FDF ikke et tilbud til denne gruppe? Eller de unge, som flytter til en ny by, men ikke kan overskue at være FDF-leder oven i alt det andet, der sker? Jeg har selv et ”hul” i mit FDF-liv på syv år, for da jeg flyttede til Aalborg i 2005 kunne jeg ikke overskue en ny by, studiet, et fritidsarbejde, opbygge et nyt socialt netværk og et ugentligt FDF-møde. Derfor fandt jeg andre steder at være frivillig, som passede bedre ind i min hverdag. Det var ikke fordi, jeg ikke ville FDF, men lige der kunne FDF bare ikke imødekomme mine behov.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at bruge lidt mere energi på denne gruppe som forbund, for hvad betyder det egentlig at være en børne- og ungdomsorganisation?