Søren Rejkjær Svendsen

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020.

FDF-CV

 • Nuværende medlem af FDFs Hovedbestyrelse siden 2016
 • Kredsleder, tumlingeleder og bestyrelsesmedlem i FDF Skovlunde
 • Repræsentant for FDF i Landssamrådet
 • Instruktør og medarbejder på VORK
 • Sjakleder til VM
 • Udvalgsmedlem for fællesdagen på LL2016
 • Tidl. medlem af FLUX-redaktionen
 • Tidl. delegationsleder på Folkemødet
 • Tidl. Instruktør og medarbejder på Seniorvæbnerkursus HE og 7. – 8. klassekurser
 • Tidl. Leder i U-net
 • Ungdomsrepræsentant i LD8 år 2010
 • Tidl. FDFer, leder og bestyrelsesmedlem i FDF Allerød

 

Mærkesager

 • Kredsen som udgangspunkt
 • Samarbejde på tværs
 • Et solidt landsforbund

 

Uddybning

Kredsen som udgangspunkt

FDF leves i kredsene. Det er derfor vigtigt for mig at tage udgangspunkt i kredsenes behov og ønsker, når der laves nye tiltag eller gamle tiltag revideres. Jeg har stor tiltro til, at FDF er en forening, som udvikles ude i kredsene. Det har vi altid gjort, og det skal vi blive ved med. Det er derfor vigtigt, at kredsende kan handle selvstændigt til hverdag. Men det er også vigtigt, at de enkelte kredse står sammen som et samlet forbund, om opgaver som bedre løftes i flok. Det er ikke nødvendigvis den kreds man sidder i, som har behov for støtte fra forbundet i dag eller i morgen, men det er vigtigt for mig, at den enkelte kreds, der har behovet, kan finde støtte i den situation de står i. I den forbindelse vil nogle indsatser gavne bredt, mens andet er tilpasset en helt specifikke og enkeltstående kredssag. Grundlaget må være, at alle kredse kan finde støtte, inspiration og hjælp til deres liv i kredsen.

 

Samarbejde på tværs

I kredsene er vi stærkere, når vi støtter hinanden og samarbejder på tværs. Et samarbejde skal dyrkes, bruges og udfordres. Derfor skal vi sikre den rigtige understøttelse af vores tværgående strukturer som f.eks. vores netværk og landsdele. Håbet er, at samarbejdet vil åbne op for nye oplevelser, muligheder og styrke FDF’s lokale tilstedeværelse.

På samme måde som kredsene bliver styrket af at samarbejde, kan FDF som helhed også blive styrket ved at samarbejde med eksterne aktører. Jeg mener, vi skal turde åbne op og indgå i samarbejde med fonde, organisationer, virksomheder m.fl. Der er mange eksterne aktører, som har et værdimæssigt overlap med FDF. Jeg tror på, at vi med fordel kan styrke vores fælles formål, ved at samarbejde med hinanden.

 

Et solidt landsforbund

Jeg mener, at FDF er Danmarks bedste værdibasserede børne- og ungdomstilbud. Derudover er FDF også en forening, arbejdsplads, ejendomsadministrator, butiksejer, skovforvalter mm. Disse dele indgår også i Hovedbestyrelsens arbejde. Det er ikke her kredsenes arbejde direkte understøttes, men det er et solidt og vigtigt fundament for alle FDF’s indsatser og aktiviteter.

Det ligger mig meget på sinde, at jeg som Hovedbestyrelsesmedlem både understøtter FDF i vores udvikling og i vores drift. Det er måske ikke en typisk mærkesag, men virkeligheden er, at vi i FDF kan meget lidt, hvis ikke der er styr på driften - dette er Hovedbestyrelsens ansvar.

Med en solid drift er der rum og ro til at give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.