Fuldmagt til landsmødet

Fra observatør til repræsentant

Fristen for at indsende og anmode om fuldmagter er overskredet og forbundskontoret er i færd med at behandle de sidste fuldmagter.

Repræsentant for egen kreds

For at have stemmeret på FDFs landsmøde skal du enten være kredsleder eller bestyrelsesformand - eller have en fuldmagt. Fuldmagter til repræsentanter fra egen kreds gives ved, at kredsleder eller formand godkender tilmeldingen fra et medlem af kredsen, der dermed har ret til at repræsentere kredsen.

Repræsentant for en anden end din egen kreds

Repræsenterer du en anden kreds end din egen, skal du have en fuldmagt, uanset hvilken rolle du har i din egen kreds.

Fuldmagten kan kun afgives af kredslederen eller formanden fra den kreds, der afgiver fuldmagten og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.
Det gøres ved at udfylde nedenstående formular.

Fuldmagterne vil blive sammenholdt med data fra Carla , så det er vigtigt, at kredsen sikrer, at rollerne i Carla er opdateret.

Af hensyn til stemmeadministration skal fuldmagter være indsendt senest ved tilmeldingsfristen den 2. november 2020, kl. 12.00. Bemærk at tilmeldingsfristen er forlænget til den 3. november kl. 23.59. 

Det er deltageren, der skal have en fuldmagt, der registrerer sig, hvorefter kredsleder eller formand i fuldmagtgivers kreds skal godkende via Flextilmeld.

Landsdelsrepræsentanter kan ikke videregive fuldmagt.

Landsmødeafgift
Landsmødeafgiften faktureres til deltagerens kreds - også selvom der modtages en fuldmagt fra en anden kreds.