Alle disse følelser

Derfor tager vi mærket

Vi sætter fokus på forskellige følelser, hvad de gør ved os, og hvordan de kan bruges i drama. Ved at snakke om og bruge dem i leg lærer man ikke kun noget om sig selv men også om andre.

Aktivitetsforslag 1

Prøv at lave forskellige lege, med forskellige følelser, og tal bagefter om, hvad det gør ved legen, når man fx er sur eller glad, imens man leger tik.

Aktivitetsforslag 2

Øv jer på at vise følelser. Start med at snakke om forskellige følelser, hvilke kender I? Hvordan reagerer man, når man føler sådan? Hvordan har man det, når man føler sådan? Stil jer derefter i mindre grupper og vis hvordan man ser ud, når man er glad, lykkelig, vred, misundelig, ked, bange, forelsket, pinlig.

Aktivitetsforslag 3

Brug PIXAR filmen Inderst inde som udgangspunkt for en temalejr.

Vejledning

Aktivitet 1. I kan også dele en græsplæne eller et rum op i to banehalvdele, som repræsenterer hver sin følelse. Gå så frem og tilbage mellem de to banehalvdele, løb frem og tilbage, kravl, list, gå baglæns; alt imens i udtrykker følelserne, som skifter når man krydser midterlinjen. En leder bestemmer løbende, hvornår der skiftes mellem følelserne, ved at råbe en ny følelse, så man kommer igennem et stort udvalg af følelser.

Aktivitet 3. Vis filmen den første aften, og lav aktiviteter inspireret af filmens tema. De fem hovedpersoner er hver en følelse: Glæde, Frygt, Afsky, Triste og Vrede. Lad filmen være inspirationskilde til aktiviteter, løb, andagter og lege. Hav især filmens morale, omkring at ingen følelser er forkerte, og at der skal være plads til alle følelser er rigtige at have, for øje.

Oplevelse

Alle disse følelser!

Nummer

2

Mærketråd

Dramamærket

Tilbage