HB-møde 13.-14. november 2021

Silkeborg Højskole

Referat

 

Bilag

1.3        Årshjul

2.01      Relationsudvalget Besøg

            Bilag 1

2.03      Opfølgning på aflysning af Lederklubben Live

2.05       Debat om administrative greb ved kredslukninger

             Bilag 1

2.06       Debat om samværspolitik/regler/kultur

2.07       Retning for partnerskaber og samarbejde

2.10        HBs deltagelse på FDF Landslejr 2022

2.11        Tidsplan for Opdatering af FDF.dk

2.12        Godkendelse af Vorks årsregnskab 2020

             Bilag 1

2.13        Kvartalsopfølgning Q3

             Bilag 1

2.14        Masterplan for Sletten (kommer senere)