Kredsunderstøttelse

Her kan du læse om de muligheder, kredsen har for understøttelse

Kredsudvikling

Kontakt foreningsudviklerne, hvis I ønsker et udviklingsforløb henvendt til alle kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer med udgangspunkt i udviklingsmålene Flere puslinge og Engagerede voksne samt et forløb med fokus på at få flere medlemmer i kredsen.

 

 • Få et puslingehold

Modulet til FDFs kredse er velegnet til deltagere fra forskellige kredse, der har et ønske om, men ikke aktuelle planer for, et puslingehold. Modulet tilbyder indsigt i "hvorfor puslingeklasse" og "hvordan et puslingehold kan se ud i vores kreds", samt lancering og forældrerelationer. Det kan bruges som inspiration til at designe puslingearbejdet i en kreds.

Modulet er tænkt til afvikling med flere kredse, så man kan få inspiration og sparring med andre lokale kredse. Har man lyst til få det afviklet i kredsen, kan man derfor med fordel gå sammen i netværket eller i landsdelene. 

Modulet afvikles af foreningsudviklere.

 

 • Engagerede voksne

Forløbet består af mindst tre nedslag, som ses nedenfor. Første og sidste del er møder i kredsen, hvor så mange voksne som muligt skal inviteres til at deltage. For at skabe det bedste momentum i forløbet anbefaler vi, at de tre nedslag afholdes indenfor to måneder.
 

 1. Foreningsudvikleren kommer på besøg i kredsen. Alle voksne er inviteret.
 2. Foreningsudvikleren og kredsleder/ledelse mødes til et sparringsmøde.
 3. Kredslederen samler op med de andre voksne i kredsen og sætter gang i konkrete tiltag.
   

Der kan efter behov aftales flere møder eller sparringssamtaler mellem fx kredslederen og foreningsudvikleren.

 

 • Flere medlemmer i kredsen 

FDFs strategi handler om, at vi skal være flere i FDF, både fordi det er sjovere at være 8 pilte til leg og fællesskab end 2 - og fordi vores formål forpligter os på, at vi skal udbrede vores gode idé om FDF til så mange børn og voksne som muligt. 

Hvis I gerne vil være flere i kredsen, skal I have tilrettelagt et forløb med en foreningsudvikler. I dette forløb vil der være et fokus på at tiltrække flere børn og unge til kredsen. 

Ledelse af kredsen

Kontakt foreningsudviklerne, hvis du ønsker:

 • En introsamtale: Du er ny kredsleder, ny i en kredsledelse eller bestyrelsesformand og vil gerne vide, hvad din rolle og opgaver består af.
 • Sparring på ledelsesopgaven både i udviklings-øjemed og i konflikter. Du er kredsleder eller bestyrelsesformand og ønsker en samtale pr. telefon eller online møde om forholdene i din kreds.
 • Ledelsessamtaler​ med fokus på at blive bedre til at lede frivillige. Her er der fokus på at udvikle din personlige ledelsesgerning.

Kredsadministration

Kontakt foreningsudviklerne, hvis du ønsker hjælp til administrative opgaver som:

 • Regnskab, budget og kontingent
 • Medlemsservice, herunder spørgsmål til medlemskaber
 • Sammenlægning af to kredse eller lukning af kredsen
 • Vedtægtstolkninger

Krisehåndtering

Kontakt foreningsudviklerne, hvis du har brug for hjælp til:

 • Konflikthåndtering i kredsen
 • Akutte krisesituationer