Nyt spil skal styrke kredsens lederfællesskab

FDF udgiver nyt spil, der skal styrke kredsens lederfællesskab.

16. Aug 2019
Mia Fanefjord Hansen Video: Kasper Henriksen

Når vi laver sjove, spændende og udfordrende aktiviteter i FDF, handler det aldrig kun om aktiviteten, men også om måden, vi er sammen om aktiviteten på. Dette gælder i samværet med børnene, men også internt i lederflokken. FDF har lavet et helt nyt spil, der skal styrke lederfællesskabet i kredsen – og dermed kredsen som helhed.

”Rundt om lederfællesskabet” er et spil til dig og dine medledere, som sætter gang i samtalen om, hvad fællesskab er for jer. Spillet indbyder til samtalen om det gode fællesskab, som voksne har i en FDF-kreds, og sætter fokus på, hvordan vi skaber et inkluderende fællesskab for alle voksne.

Et spil med leg og samtale

FDF insisterer på fællesskabet i en tid, hvor store dele af samfundet har individet i centrum. Mennesket er til i kraft af og dannes i fællesskabet. Det stiller krav til den måde, vi er sammen på i FDF. Når vi skal leve op til vores formål og værdier, skal arbejdet bæres af gode relationer. I FDF er der altid noget, man er god til. Målet er ikke at blive til noget, men at blive til nogen, og i FDF bliver man altid til nogen sammen med andre. Gode relationer skaber et stærkt fællesskab. 

Spillet er lavet som en brætspilsplade, hvor I gennem fire kategorier og over 50 forskellige opgaver får talt jer ind på lederfællesskabet. Det kræver ikke læsning, men leg og samtale.

– Denne metode er valgt, fordi vi skal lege og samtale os ind i det gode fællesskab. Vi skal undersøge det fællesskab, vi har sammen, hvad vi gerne vil, det skal kunne, og hvordan vi gør det. Vi skal arbejde med fællesskabet, fordi vi vil fremme et fokus på, hvad gode relationer kan gøre for udviklingen af FDF både i det nære kredsarbejde og for motivationen af frivillige i FDF, forklarer Rasmus Ottosen, forbundssekretær i Landsdel 4.

Spillet hjælper kredsens ledere til på en legende og inkluderende måde at få sat drømme og visioner på at styrke fællesskabet i lederflokken og derved kredsen. 

Bestilles online

I kan bestille spillet ”Rundt om lederfællesskabet” til jeres kreds online nedenfor.

Spillet bliver afleveret af din lokale forbundssekretær ved førstkommende lejlighed. Det kan være på et netværksmøde eller til et landsdelsarrangement.