Så til søs

Kredsene bag Sejlcenter Viborg søsætter et nyt selvstændigt FDF-fællesskab.

25. Apr 2024
Rasmus Lind

Mandag den 15. april 2024 blev der mellem redningsveste, padler, meginjoller og følgebåd afholdt en todelt generalforsamling i en bådhal fyldt med FDF-ere fra Viborgegnen.

Aftenens første generalforsamling blev den sidste som den fællesforening, der siden Sejlcenter Viborgs etablering i 1988 i et samarbejde mellem Viborgkredsene og over den senere udskibning som selvstændig forening i 2016, nu effektuerede beslutningen om at tegne overenskomst med landsforbundet.

Aftenens anden halvdel var stiftende årsmøde for FDF Viborg Søkreds med valg af ny bestyrelse og en tale med ild i fra den nyudnævnte kredsleder, Mads Odgaard Jakobsen, om børne-ungdomsarbejdets retning og en bevidsthed om dén ånd og historiske arv, som sejlcenteret i Viborg tager med sig ind i arbejdet som en ny og hel FDF-kreds.

- Vi har store drømme for, hvordan vi vil nå flere af byens og oplandets børn og unge, og vi synes det er noget særligt nu at blive forbundet med hele FDF. Vi ser frem til, at sejlsæsonen åbner og glæder os over, at børn og ledere både kan lege sænke-slagskibe i bådhallen udenfor sejlsæsonen og komme til at spille matador mellem to kanoner og andet sjovt på vandet, lød det i kredslederens tale. 

Ejner Bank Andreasen, nyvalgt kasserer i FDF Viborg Søkreds, supplererede med en opfordring til kredse om fortsat at bruge sejlcenteret. 

- Vi har børn fra både nær og fjern. Nogle kommer fra andre FDF-kredse, og nogle har sejlcenteret som deres primære FDF-fællesskab. Der skal derfor på nuværende og nye børns vegne lyde en tak for opbakningen til at give Viborg Søkreds større selvstændighed. Vi er fortsat afhængig af, at andre kredse bruger sejlcenteret, og vi vil gøre alt for, at alle fortsat vil føle sig hjemme her, sagde han.

En glad bestyrelse i en nystiftet kreds.

Generalforsamlingen i den nu tidligere forening bag Sejlcenter Viborg blev for tredje årti i træk dirigeret af Hans Henrik Møller, hvorefter projektleder for kredsstart, Lasse Nybo-Andreasen, overtog roret ved det efterfølgende stiftende årsmøde i FDF Viborg Søkreds.

Hovedbestyrelsen var repræsenteret under stiftelsen af den nye kreds ved FDFs næstformand, Kim Koch Rasmussen. Udover at ønske tillykke med tilblivelsen af den nye kreds satte han også sin underskrift på dén overenskomst mellem kredsen og landsforbundet, som forud for det stiftende årsmøde havde været genstand for gode, lange forhandlinger.

- - - -

Vidste du, at der er mindst 6 koncepter at starte ud med, hvis du drømmer om at starte et nyt kredsfællesskab?

Læs mere om koncepterne for kredsstart og kredsudvikling her