DUFs sommerpulje åben igen

Der er nu igen åbent for ansøgninger til DUFs sommerpulje, der støtter sommeraktiviteter. Fristen er 6. august.

28. Jul 2020
 

Foto: Frederik Østerby Jespersen

DUFs pulje for sommeraktiviteter er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfristen er 6. august, og kredse opfordres til at søge midler gennem puljen til allerede afholdte samt kommende sommeraktiviteter.

DUF fik tidligere på sommeren tildelt i alt 7,1 mio. kroner til puljen af Kulturministeriet. Midler der kan søges af lokalforeninger i DUFs medlemsorganisationer (herunder FDFs kredse), der skaber aktiviteter og oplevelser for børn og unge over sommeren.

Puljens første ansøgningsrunde løb frem til 8. juli. Her fik 252 lokalforeninger støtte gennem puljen for samlet 3,6 mio. kr.. Nu er anden - og sidste - ansøgningsrunde altså åbnet.

Kredse opfordres til at søge

Puljen dækker bredt, og alle kredse kan søge støtte til afholdelsen af sommerlejre og andre aktiviteter i sommerperioden. Det kan fx være til aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart, udflugter, deltagelse i arrangementer, båludstyr, kreamaterialer og PR-materialer. Kredse har også tidligere fået støtte til blandt andet facebookannoncering til sæsonopstart og et mastesejl gennem puljen.

 

Følgende kriterier gælder for sommerpuljen:

 • Kredse kan søge støtte til aktiviteter, der afholdes i perioden 19. juni - 30. september 2020. Der kan således både søges midler til aktiviteter, der har været afholdt, og til kommende aktiviteter inden for denne periode.
 • Kredse, der modtog støtte i første ansøgningsrunde, kan søge igen i anden runde. Der kan dog maksimalt bevilges 100.000 kr. i alt til samme lokalforening.
 • Kredse kan søge støtte til afholdelse af aktiviteter - eller deltagelse i nationale aktiviteter - uden deltagerbetaling.
 • Der kan ikke søges støtte til aktiviteter med deltagerbetaling.
 • Der kan ikke søges støtte til refusion af deltagerbetaling for allerede afholdte aktiviteter.
 • DUF kan bevilge et mindre beløb end det søgte.
 • Ansøgninger behandles efter fristen 6. august. Kredsen får svar fra DUF hurtigst muligt herefter.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Stamdata på kredsen og kontaktperson
 • Kredsens NEMkonto (der udbetales ikke til private konti)
 • Kredsens CVR-nummer
 • Beløb, der søges om
 • Kort beskrivelse af, hvad der søges om støtte til
 • Forventet deltagertal fra kredsen til aktiviteten